Ženske, ki preveč ljubijo

Sprednja platnica
Cankarjeva založba, 2005 - 290 strani

Bibliografski podatki