Bogoslužno branje: molitveno bogoslužje, kakor ga je naročil prenoviti drugi vatikanski cerkveni zbor in ga je razglasil papež Pavel VI.

Sprednja platnica
Slovenska škofovska liturgična komisija, 1976

Bibliografski podatki