Partizani o sebi: izvorni dokumenti o političkom podrietlu partizana i o njihovu prebacivanju iz inozemstva na područje Nezavisne Države Hrvatske

Sprednja platnica
na, 1944 - 204 strani

Bibliografski podatki