Slovenski Teologi: Anton Strle, Anton Trstenjak, Avguatin Stegenaek, Marjan Turnaek, Mihael Napotnik, Anton Stres, Luka Knafelj

Sprednja platnica
General Books LLC, 2011 - 64 strani
0 Recenzije
Vir: Wikipedia. Strani: 63. Poglavjih: Anton Strle, Anton Trstenjak, Avgu tin Stegen ek, Marjan Turn ek, Mihael Napotnik, Anton Stres, Luka Knafelj, Valentin Stani?, Jo e Kra ovec, Jo e Rajhman, Franc Rode, Anton Jamnik, Fran?i ek Lampe, Marijan Smolik, Anton Koro ec, Jo ef Mislej, Maksimilijan Jezernik, Fran Kova?i?, Janez Evangelist Krek, Lambert Ehrlich, Maksimilijan Leopold Rasp, Gabriel Gruber, Ale U eni?nik, France Cukjati, Jo ef Smej, Anton Vogrinec, Marko Ivan Rupnik, Branko Cestnik, Franc Ksaver Lukman, Vekoslav Grmi?, Stanislav Kos, Anton Vovk, Franc Kramberger, Vinko Mo?nik, Ivan Jo ef Toma i?, Andrej ?eba ek, Jo ef Poga?nik, Anton Erberg, Janez Evangelist Zore, Filip Trpin, Ivan tuhec, Vendelin Vo njak, Robert Kuralt, Lovro Vogrin, Alojzij Ambro i?, Natalija Brumen, Davorin Trstenjak, Jo ef abkar, Mihael u ek, Jo ef Pajek, Janez Juhant, Peter Dajnko, Roman Globokar, Elizej Sargar, Metod Turn ek, tefan Steiner, Robert Petkov ek, Mihael Fidel Sre, Ivan Tul, Ciril Poto?nik, Josip Gruden, Jakob Aleksi?, Maksimilijan Dr e?nik, Eva Irgl, Ivan Nepomuk Zore, Josip Hohnjec, Metod Pirih, Janez Trstenjak, Joseph Miheli?, Miran peli?, Matija Ljub a, Janez Nepomuk Bartholotti, Josip Turk, Mihael Opeka, Jo ef Dagarin, Ivan u ek, Roman Tominec, France Rozman, Franc Pirc, France Blatnik, Ludvik Ceglar, Anton Klodi?, Alojzij Cigoj, Stanislav Lipov ek, Matija Slavi?, Ivan Ah?in, Sigismund Liechtenberg, Jakob kerl, Ivan Mlakar, Branko Klun, Feliks Suk, Edvard Kova?, Karel Vladimir Truhlar, Avgu tin Lah, Wolfgang Valvasor, Seznam slovenskih teologov, Peter tumpf, Lovrenc ?ade, Josip Dem ar, Jakob Stepi nik, Janez Anton Dolni?ar, Janez Jan ekovi?, Peter Er en, Janez Rafael Kobenzl, tefan Ko uh, Franc Bernard Fischer, Andrej Kobav, Ernest Apfaltrer, Simon Karchne, Toma Erzar, Anton Mlinar, Jo ef Tom i?, tefan Feren?ak, Franc Puncer, Metod Benedik, Janez Jenko, Urban A be, Vlado Pe?nik, Franc Kralj, Ignacij Dinzl, Vilko Fajdiga, Drago Karl Ocvirk, Jo ef Mirt, ...

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Bibliografski podatki