Pa se sliš ... Pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2012 - 154 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

Knjiga obravnava glasbeno prakso pritrkavanja, ki je del ljudske glasbene tradicije v Sloveniji in nekaterih evropskih državah. Gre za ritmièno izvajanje na cerkvene zvonove, ki je danes izredno razširjena glasbena praksa tako med starejšimi kot mlajšimi generacijami. Knjiga je zasnovana na sodobnih raziskavah in je na primernih mestih komparativno obravnavana z zgodovinskega in geografskega stališèa. Poleg glasbenoanalitiènega dela, v katerem so podrobno predstavljeni strukturni in oblikovni elementi pritrkovalskih viž, knjiga obravnava sociološka vprašanja kot so: vloga pritrkavanja v cerkvenem in posvetnem kontekstu, naèini glasbenega prenosa, performativnost glasbene prakse in vloga spola pri pritrkavanju. Pritrkavanje je umešèeno v širši kontekst evropske igre na zvonove, s podrobnejšo obravnavo pritrkavanja v Nemèiji in na Hrvaškem pa je ovržen v Sloveniji že zelo dobro »zasidran« mit o pritrkavanju kot slovenski nacionalni posebnosti.

Knjiga je tudi temeljno delo na podroèju pritrkavanja, saj tematika razen v poljudnih èlankih in maloštevilnih krajših strokovnih delih v preteklosti ni bila obravnavana. Pomeni doprinos rezultatov etnomuzikološkemu in kampanološkemu podroèju, nekatere obravnavane tematike pa so gotovo zanimive tudi za druge znanstvene vede ter pritrkovalce same.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

DEEINIRANIE POIAVA IN PRITRKOVALSKO IZRAZOSLOVIE _ 12
DOSEDANIE RAZISKAVE V SLOVENSKEM PROSTORU __24
GLASBENI VIDIKI PRITRKAVANIA __34
Struktura tematske enote in poimenovanje viž __40
INTERAKCUA DRUŽBENIH KONTEKSTUALNIH EUNKCUSKIH
Glasbenoestetska merila _ 63
MIT O SLOVENSKEM PRITRKAVANIU
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki