Grobišèe župna cerkev v Kranju: Kartoteka najdb iz leta 1953

Sprednja platnica
Benjamin Štular
Založba ZRC, 1. jan. 2012 - 444 strani
V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišča, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire.V prvem zvezku predstavljamo grobišče, terenske dnevnike, katalog grobov in dnevnik meritev z izkopavanj leta 1953.V pričujoči knjigi pa objavljamo drugi del arhivskega gradiva iz arheoloških izkopavanj najdišča Župna cerkev v Kranju iz leta 1953. V obeh knjigah skupaj je torej predstavljena vsa doslej znana pisna in risarska dokumentacija teh izkopavanj.V tem zvezku smo želeli izkoristiti prednost digitalne knjige. Najprej, digitalna knjiga omogoča spreminjanje formata znotraj istega zvezka. Predmet objave je torej neke vrste digitalni faksimile kartotečnih kartic, saj je vsaka kartica objavljena v formatu izvirnika. Ker gre za dve vrsti kartic, se torej format spreminja.
 

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki