Teorija relativnosti

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. sep. 2014 - 228 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

Delo »O posebni in splošni teoriji relativnosti« je Einstein napisal potem, ko je l. 1915 dokončal splošno teorijo relativnosti, in sicer v želji, da bi knjiga posredovala »kar se da natančen vpogled v teorijo relativnosti tistim bralcem, ki se zanjo zanimajo z znanstvenega in filozofskega stališča, pa ne obvladajo matematičnega aparata teoretične fizike«.  Knjiga je pomembna ne le zato, ker ponuja neposreden vpogled v pojmovno oblikovanje relativnostne teorije, temveč jo tudi umešča v širši zgodovinski okvir in naveže na zgodnje razumevanje relativnega gibanja pri Galileiju. Delo »Einsteinovo branje Galileija in Newtona« francoske avtorice Françoise Balibar je prevodu Einsteinovega dela skupaj s spremno besedo Matjaža Ličerja dodano kot historični uvod v epistemološko perspektivo razvoja relativistične problematike v zgodovini znanosti, predvsem fizike.

Einstein v jasnem slogu in na razmeroma netehničen način bralca najprej uvede v teorijo s tem, da poudari osnovna izhodišča, kot je narava procesov merjenja (časa in razdalje s pomočjo ur in svetlobnih signalov) in vloga geometrije v fizikalni znanosti. Posebej nazorno predstavi koncept referenčnega sistema z ilustracijo gibajočega se vlaka, ki postane standardna ponazoritev za samo idejo relativnosti v mnogih popularizacijah. Knjiga je razdeljena v osnovi na dva dela, na prikaz posebne teorije relativnosti v prvem delu, ki se osredotoči na osnove fizikalne koncepte ter pojmovanje časovne relativnosti in relativnosti pojma razdalje v prostoru, ter na osrednji problem razumevanja koncepta gravitacije v splošni teoriji relativnosti. Delo je dopolnjeno s petimi dodanimi poglavji iz poznejših izdaj, ki s tehnično zahtevnejšo (z matematičnim formalizmom opremljeno) prezentacijo še poglobijo razumevanje osnovnih načel in izpeljav relativnostne teorije.
Balibarjeva v treh poglavjih prinaša najprej strnjen pregled pojmovne zgodovine načela relativnosti pri Galileiju, nato prikaz njegovega nadaljnjega razvoja in modifikacije pri Newtonu, v zadnjem poglavju pa avtorica jedrnato predstavi Einsteinovo »odpravo« pojmov klasične mehanike absolutnega prostora in časa in vzpostavitev štiridimenzionalne fizikalne kategorije prostora-časa kot osnovnega okvira, ki omogoči vzpostavitev in utemeljitev sodobne relativnostne teorije.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Einstein has written his work "Special and General Theory of Relativity" soon after his final formulation of general relativity in 1915. He was driven by his desire to concisely present the theory of relativity to all those who were interested in its scientific and philosophical implications but lacked the mathematical foundations of theoretical physics. This publication offers a unique and direct insight into the conceptual foundations of the theory of relativity as presented by its author, but its value is further enhanced by the fact that it presents this groundbreaking theory in a broader historical context arising from the seminal works of Galileo and Newton. Einstein's book is accompanied by the text  "Einstein's reading of Galileo and Newton" written by the french author Françoise Balibar and by an Afterword written by Matjaž Ličer. Both mentioned texts offer a historical introduction into the epistemological development of the notion of relativity in the history of physics and science in general.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

VSEBINA Predgovor
11
Fizikalni pomen geometrijskih izrekov
13
Koordinatni sistem
14
Prostor in čas v klasični mehaniki
16
Galileijev koordinatni sistem
17
Načelo relativnosti v ožjem smislu
18
Izrek o seštevanju hitrosti v skladu s klasično mehaniko
20
O pojmu časa v fiziki
22
Posebna teorija relativnosti in izkustvo
37
Štiridimenzionalni prostor Minkowskega
40
Posebno in splošno načelo relativnosti
43
Gravitacijsko polje
45
Enakost vztrajnostne in težnostne mase kot argument za splošni postulat relativnosti
47
V kolikšni meri so temelji klasične mehanike in posebne teorije relativnosti nezadovoljivi?
49
Nekaj sklepov iz splošnega načela relativnosti
50
Vedenje ur in merskih palic na rotirajočem
52

Relativnost sočasnosti
24
O relativnosti pojma razdalje v prostoru
26
Lorentzeva transformacija
27
Vedenje gibajočih se palic in ur
30
Adicijski izrek za hitrosti Fizeaujev poskus
31
Hevristična vrednost teorije relativnosti
33
Splošni rezultati teorije
34
Prostorskočasovni kontinuum posebne teorije
59
Tretji
67
Dodatek
73
Dodatek D
84
Spremna študija
101
Françoise Balibar
133
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki