Life of George Washington, Količina 2

Sprednja platnica
AMS Press, 1973

Bibliografski podatki