Register flore Slovenije: Praprotnice in cvetnice

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 1995 - 144 strani
Knjiga je seznam (register) flore, ki obsega ozemlje današnje Slovenije in zajema vse najnovejše podatke o pojavljanju vrst pri nas. Delo je seznam višjih rastlin (praprotnic in cvetnic), v katerega je vključeno 3216 taksonov. Razširjen je z važnejšimi sinonimi (322), agregati (skupinami) (111), nekaterimi kulturnimi, kultiviranimi (61) in adventivnimi rastlinami. V njem so posebej označene nove oziroma prezrte vrste (216), izumrli (25) in vprašljivi (38) taksoni ter napačne navedbe (13) v slovenski flori. Bistvo registra so latinska rastlinska imena, ki so izpisana skupaj z avtorji. Register vsebuje tudi slovenska imena rastlin in njihove pogostejše sinonime, zato ga bodo s pridom uporabljali tudi prevajalci.
 

Vsebina

Del 1
5
Del 2
7
Del 3
9
Del 4
145
Del 5
146
Del 6
147
Del 7
149
Del 8
150
Del 9
151
Del 10
152

Druge izdaje - Prikaži vse

Bibliografski podatki