Slike strani
PDF

&ei decet Janftitudo. InU 5. Chryfoftomus : Cogita apudquem ßas ь auibus cum invotes Dent» j fei licet cum Cherubim ^ cum Seraphim 5 cum omnibus iah virtuttbus : fatis hoc tibi ßt ad fobrietatem, сям recordaberis corpore confiantem , & came^* coagmentatum admittt ь cum virtutibus incorporéis colhxudare omnium Dominum.

Sizer bote hushi ícakor Iudy , kateri s'hishe Bcsh|c_^» fo bily ftufili eno rafbojnsko jamo, ali kakor ludas Iskariota -, kateri je bil prishal k' Ghriftufu kakor de bi hotel molit j inu je bil Ii perpelal niega faurashnike de bi ga_^ na Chrish perbili t ali bote kakor uny Rabilni * kateri Го prèd Chriitiifa poklekuvali s kakor de bi hoteli njega_j molk j áli io ga shlofali j inu v njegaplvali, Satoraj ie^,» imate bati j de fe ne bo nepolnilu nad vamy , tu kar Isaiás je prerokoval . In terra Sanùhrum imqua goßt 3 Ъалб* & non videbít g/anam Domini . Aku рак vezh fe boyte shtrajfinge tiga shivota , kakor dushe, Ali ka) menúes vy , kateri taku G; Boga v* njegovi hishi reshalite, de Bug bo vais pred shtrajfinge na tera fvejtu puftilï gvishnu de ne . Sakaj spumnitc de kadar Iudje je bil nafhal v' Templi predajat . Cum feciffet qnaß flagrl/um an- *de funiculus , emnes eiecit de Templo . Spumnite na ?, Iuliana , kateri shpot fc je délai s Cerkvi , inu en_* dan iede na Altar } prezej puzhuti eno veliko bolezhino v' trebuhu 3 inu cno strasnno fmert ftury , inu do vekoma v' pakli bo gorel , fpumnite na tmiga nefrezhniga Gospuda Felix: imenuivaniga $ kateri íé je po£ jmeiioval de kersheniki taku lepu zieraio njch Cerkve 3 prezej ena shila v' perfih mu fe urerga , inu vfo by s' kusi fvoje greshna afta prelie * Spauumnite na Firsshta Lautaria , kateri Cerkve je bil odrupal } de bi fvoio hisho obogatil s prczej je bil obnore! 5 inu fam febe s' fobmy tergal 9 inu en ftrashan konz Ctüril „ Spumnite na Franzoskiga krajla Cariberta t kateri je taku maJu Cerkve shtimal de. fyoie kojne je bil sapovedal veno

Cerku djati, preže; hudizh je bil njega , inu kojne obledel j inu neufinilenu yh umuril. Aku pak vam fe sdi, de ty excmpclni vam fe neraimaio, dokler nihdar takushniga shpora Cerkvom nej fte i t urili , samerkajte to strašimo historio , katero pred nekaterimi dnevi iim_* bral , inu nej dolgu zhafsa } kar fe je fgudilu , inu s tem sklenem .

Ie bila ena Gospodizhna v' tem slilahtnim Mestu Calauria , katera je bila filnu leipa , inu bogata , ali mahi bogabovezha, kir je vejdila de veljku ludy v' Cerku pride , kiekaj je ona shla , nikar vfhe dc bi Boga molila , ampak de bi ludie njo molili , inu'gledali satorai vfelej fe je ven ftol poftavila de vfy fb jo mogli lahku vidit , inu flasti Moshke pershone , vfe skusi po Cerkvi oferala , sdaj veniga , sdaj v! tiga drugiga fe je fmeiala } mu fvoie nage bele perfij kasala , roshenkranz v'rokah dershala , inu s taistim fe je iegrala_^>, fvoie tovarshize motila , ali ozhy od teh mladih Gospudii nci obernila } inu s inaminom shnimij je govorila, sa volo katere nespodobnosti vezhkrat je bila kregana , ah h tu nej marala . En vezher je bila na plefs povablena , inu v' tem kir nar ble je plefsala , ena velika^ bolezhina jo popade , inu fturij de na vus glafs sazhnc shrajat 3 inu vpyti , mu po tleh fe valati , vfy fe^? prcshtrashio , od plelsajna nehajo , inu na dum nj<^__,s Gospuda ozheta jo ncfseio 5 prezej vfe Dohtarje vkup poklizheio 5 ty vehku arznv skufhaio , ali vfe nezh nej pomagalu . k'fadnimu poklizheio Dugoune , Spovednik, sazhne pohleunu opominac de fe inu spovedat , inu gtevinge imeti de G: Boga jc rcmalila 3 inu vrshoh dala de vezJikrat je bil. reshalen 5 sizer de Bug jo ne bo hatel imeti, ali boganerodna shena s velikim fcrdom_* odgovorji ,s Aku Bug mene iV hozhe kakorshna iiuui , nej me pusti , sakaj neshelim po fili k' njemu priti m tu herbet Mashniiu oberne 9 inu /ezhat sazhnc^ , irtu oberte bcfscdc vezh MashniTc ne; mogal od nje »

spravit . Ozha te nefrezhne , inu greshne je menil de fc spoveduie, dokler .taku dolgu Spovednik je bil fam_* per taisti, satorai poshle, de bi S. Reshnu Tclu perncsli; Spovednik pak , kajdar jc vidil de nezh nemore opravit gre v.fuoj klohstcr j pcrnefse v' tem zhafsu Mashnik S. R. Telu sa katerim velika ludv jc shlu , kadar pred hisho prideo , na naglom m velik vejtervftane inu hishna vrata sapre , hlapzi tezheo vrata operat, ali nej bilu raogozhe yh odprejti , v' tem sazhnc enu taku ftrashnu Topotajne v" taisti karabri, inu en tak shraj, inu krik , de vly (e fb bily taku raozhnu prestrashili, inu sbefhali, inu cilu Mashnik s S: R: Tclefsam v' rokah fe prestrashi, inu fupet v' Ccrku le poverne : Shes en zhafs tu roootajae , inu shraj neha , ty domazhi gredo v' kambro gledat : Pole vidio shpampet vus poloranen, skrinjc_j» vfe rcsverfhene guant , inu nje zier restroshen_* glashi j inu druga pofsoda vfa resbita , inu taiste nefrezhne martvu truplu par nagu veuem kotu je ieshalu, inu nic oblizhe je bilu taku respraskanu , inu odertu , inu nje perfij taku rastargane , de grosa je bilu gledat, kadarta nefrezhni ozha leta strashni fhpektakel vidi, prepovci hishnim de obenimu nemo povedat, inu po nozhi na tihoma pufti tu grcshnu truplu na britoff pokoppati f ali drugu jutru ta shegnana femla tu prekletu truplu vun_* vershe , ozha kadar tushlishi fe reserdi, inu pravi dokler semla te n' hozhe imeti, pridite vfy hudizhi , inu vsemiteo j Pole poln luft strashnih orlu fe vidi, kateri tu fardamanu truplu sgrabio , inu v' pakal s' fabo nefseio . Ah sdaj vidimo de je rejfs kar S: Paulus pravi: Si quis ,«f*»'»5 Templum Dei vto/averit, difperdet tllum Deuf . Satorai valš profsim N: N: , de te strashnc ftitrajfinge ne bodo nad vafs prishle , vfimite gori vuk S: Chryfoltoma . Ne- J^hjg tno tgttur anima refo/nto faerat i//as adet ineat foetus , ne- ineam,Dei wn rerum vita hnmxnA confi/m i l/o tempore vnUtet , fed om~

[ocr errors][graphic]
[merged small][graphic][graphic]
« PrejšnjaNaprej »