Slike strani
PDF
ePub

ISBN 961-6242-17-2 SACRUM PROMPTUARIUM

Pars prima

SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM SLOVENICA

OPAD

AS 346 .478 1.49 no/

RAZRED ZA FILOLOŠKE IN LITERARNE VEDE

CLASSIS II: PHILOLOGIA ET LITTERAE

DELA - OPERA

49

UREDNIŠKI ODBOR
AKADEMIK PROF. DR. JOŽE POGAČNIK (predsednik),
AKADEMIK PROF. DR. KAJETAN GANTAR,

PROF. DR. METOD BENEDIK,

JOŽE FAGANEL (tajnik)

SPREJETO NA SEJI
RAZREDA ZA FILOLOŠKE IN LITERARNE VEDE
SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI

DNE 20. NOVEMBRA 1997
PREDSEDSTVO SPREJELO
DNE 25. NOVEMBRA 1997

Po mnenju Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije št. 415-01-035/98 z dne 12. 3. 1998 se od te knjige plačuje

5-odstotni davek od prometa proizvodov

V ČASU, KO JE BIL PREDSEDNIK SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI AKADEMIK PROF. DR. FRANCE BERNIK, SE JE GOSPOD DR. BRUNO BRESCHI, ZDRAVNIK IZ GRADEŽA (GRADO) V ITALIJI, V SPOMIN NA SVOJO MATER IN V DOBRO NJENE DOMOVINE SLOVENIJE, ODLOČIL GMOTNO OMOGOČITI PRETISK ZBIRKE SLOVENSKE BAROČNE RETORSKE PROZE SACRUM PROMPTUARIUM. AVTOR TEGA POMEMBNEGA DELA JE JANEZ SVETOKRIŠKI (1648–1714), KI GA SODOBNA LITERARNA ZGODOVINA VISOKO CENI IN MU DOLOČA VIDNO MESTO MED SLOVANSKIMI BAROČNIMI PISCI. NA PREDLOG RAZREDA ZA FILOLOŠKE IN LITERARNE VEDE JE PREDSEDSTVO AKADEMIJE IMENOVALO POSEBNO UREDNIŠTVO, KI JE SKRBELO ZA IZDELAVO PRETISKA. PLEMENITO DEJANJE GOSPODA DR. BRUNA BRESCIJA BO V SLOVENSKI ZGODOVINI OSTALO ZGLED SPODBUDNEGA SODELOVANJA MED LJUDMI RAZLIČNIH DRŽAV, KI V SRCU DOBRO MISLIJO, TAKŠNE MISLI PA Z VELIKO VOLJO TUDI URESNIČUJEJO. TO DEJANJE ZASLUŽI TOREJ VSO ČAST IN NADVSE PRIJAZNO ZAHVALO.

[graphic]

NEL PERIODO CHE HA VISTO L'ACCADEMICO PROF. DOTT. FRANCE BERNIK PRESIEDERE L'ACCADEMIA SLOVENA DELLE SCIENZE E DELLE ARTI, IL DOTT. BRUNO BRESCHI, MEDICO DI GRADO (GRADEŽ) IN ITALIA, HA DECISO DI FAVORIRE MATERIALMENTE – IN MEMORIA DI SUA MADRE E PER IL BENE DELLA DI LEI PATRIA, LA SLOVENIA – LA RISTAMPA ANASTATICA DEL SACRUM PROMPTUARIUM, SILLOGE DI PROSE OMILETICHE BAROCCHE SLOVENE. AUTORE DI QUEST'IMPORTANTE OPERA È JANEZ SVETOKRIŠKI – GIOVANNI DA SANTA CROCE (1648–1714), ALTAMENTE APPREZZATO DALLA MODERNA STORIA DELLA LETTERATURA CHE LO COLLOCA IN PRIMO PIANO TRA GLI SCRITTORI SLAVI BAROCCHI. SU PROPOSTA DELLA SEZIONE PER LE SCIENZE FILOLOGICHE E LETTERARIE, LA PRESIDENZA DELL'ACCADEMIA HA NOMINATO UN APPOSITO COMITATO DI REDAZIONE CHE HA CURATO L'EDIZIONE DELLA RISTAMPA. IL NOBILE GESTO DEL DOTT. BRUNO BRESCHI RIMARRÀ IMPRESSO NELLA STORIA SLOVENA QUALE ESEMPIO DI STIMOLANTE COLLABORAZIONE TRA PERSONE DI PAESI DIVERSI IL CUI CUORE È ANIMATO DA BUONI PROPOSITI, POSTI POI ANCHE IN ATTO CON GRANDE FORZA DI VOLONTÀ. QUESTO GESTO MERITA PERTANTO LA MASSIMA STIMA E IL PIÙ CORTESE RINGRAZIAMENTO.

CIP – kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

252(081)

JANEZ Svetokriški, 1648-1714

Sacrum promptuarium / Janez Svetokriški ; [uredili Jože Pogačnik ... et al.]. - Faksimile. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998. – (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede ; 49/1; 49/II; 49/III; 49/IV; 49/V)

ISBN 961-6242-17-2 (Pars prima)
ISBN 961-6242-18-0 (Pars secunda)
ISBN 961-6242-19-9 (Pars tertia)
ISBN 961-6242-20-2 (Pars quarta)
ISBN 961-6242-21-0 (Pars quinta)

1. Pogačnik, Jože 76943616

SA CR V M

PROMPTVARIVM
SINGVLIS PER TOTUM ANNVM
DOMINICIS, ET FESTIS SOLEMNIORIBVS

CHRIŠTI DOMINI,
ET B. V. MARIÆ, PRÆDICABILE;
E Sacre Scripturę, Sanctorumque Patrum Scriptis
erutum, nec non Veterum , Recentiorumque
Authorum Historijs, non minus laboriofe,

quàm copiosè roboratum.
Ab Admodum V:P:F:Ioanne Baptista à Santa Cruce Ordinis F:F*
·MiniomCapucinogum Concionatore, Slavo compositum
Idiomate, Multorum votis expetitum, in duas

partes divisum in lucem editur.
P A R S P R I M A.

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VENETIIS, M. DC. XCI.

Ex Officina Zachariæ Conzatti.
S V PERIORVM PERMISSV.

« PrejšnjaNaprej »