Slike strani
PDF
ePub

krajl, inu Prerok , on je imel veliku shen, inu otrouk veliku blagà , inu opravila , veliku skerbi, inu vojsk , inii vener je taku lepu Bogu shlushil , de sam Bug ga je hualil rekozh : Inueni David filium Iefse', virum secundum cor meum , Ali kaku je mogal taku svet ratat? Poshlüshajte kaj pravi : Inclinavi cor meum ad faciendas iustificationes tuas in Psal.r18. æternum. hozhe rezhi jest siivselej moje serże nagnenu imel ki lapuvidi Boshy , inu (im fe poflissal moje hude shelje noter dershati, de nej so mene premagali de bi Boga reshalil, inu' kar nar vezh je bilu meni mogozhe sim njeniu shlushil . Taku tudi N: N. sturite, ter bore vidili , de va. hh stan vam nebò nepotu de bi ne bily isvelizheni

Ainen,

[graphic][ocr errors][merged small][merged small]

NA TRETIO INV DVAJSETO

NEDELO POS TRO Y CI. Ecce princeps runus accessit , et adorabat eum dia cens : Domine, filia mea modo defun&ta eft, Et ecce mulier, que fanguinis flux xum patiebatur annis

duodecim. Polè je perstopil en firsht , inu je doli pred nym padel, rekozh: Gospud, moja Hzhy je fedajvmerla. Inu pole , ena shena , katera iena tekozhi kriy terpela dva

najst lejt. Matth. 9.

Scher.

Publi.

Euna , inu nefrezhna je nasha zhloveska natura . katera sledno minuto stu, inu ftu neuarnostom je

podverthena , inu kumaj zlovik od ente fe rejshi, de vfhe ta druga ga popade , kakor Seneca je djal . Exoritur aliquod malum, cum definit , accedit maius , Inu cilu nihdar nej ure de bi kaj hudiga ne biltr, kakor, Publius pravi : Bona nemini hora eft , quę non alicui fit mala , Satorai ta fvejt je dolina teh fols imenuana, kateru sledni sposna , kadar na ta ívejt pride, v tem kir se sazhne jokat, kakor Salomon pravi : Primam vocem fimilem omnibus emili plorans , Inu S. Hieronymus poterdi, rekozh : Primęvo vagitu laboriofe vitę testantur indicia, Inu Senec:L tudi letu (posna , Nonne vides gualem vitam nobis naturas promifit , qua primum nafcentis omen , fletum eße voluit . Inu kaj drugiga ty Poeti nam so hoteli dati sastopit š kusi tai

Tityus , inu Tantalus į ampak ta reuni zhloveski stan Tantalus , ta na sred eniga frishniga potoka ftoji , inu vener od shejc vmera ; Stoij pod eno jablano polno sdreliga fadu, inu vener veliko lakoto terpi, nad reuo tega leo joka Martialis rekozh: Heu ! miser in medijs fitiens Itat Tantalus undis . Et poma efuriens proxima habere nequit. Tityus pak je per eni skali pervesan , inu serze , inu jetra orli vse skusi targajo · Sisyphus pak more en velik teshak kanieil na en visok hrib nesti, inu kadar na serd hriba pride supet kamen niu s'rame pade inu v dolino le vali , inu satoraica nesrezhni nihdar pozhitka nema . Ixion pak je na enem kolelsu perbit, kateru nuzh , inu dan se verti , taku de Ixion nihdar pres martre ne). S, kusi tu nami 10 horeli dat saltopit ta reuni zhloveski fran, kateri nihdar nej près martre, reve , inu skarbi, kateru tudi v' danashnom S. Euang: vidino, v tem kir pred ozhy nim je postaulen en shalosten firsht, njegova mlada mertua Hzhy , inu ena silnu bolne shena , katera dvanajst lejt ie bila bolna. Ali gdu je vrshoh de tulikain revam smò podvershani ? eni bodo se toshili zhes luft ; drugi zhes nerodovitnost te semle; drugi fe bodo toshili zhes ludy; drugi zhes hudizha, inu cilu eni bodo marmrali , inu toshili zhcs G: Boga, ali vener obeden teh nej resnize fedel, atspak S. Ambrosh , kateri pravi : Vnusquisque suce auctor eft pene . Inu raunu letu ym Hom.it en

famy zhes fe.

S. Paulus je dobru vedil, de ty prevezh pielsetni Adamavi otrozi pres vsiga konza fe toshio zhes Boga iíiu njegoye stvary, satorai nafs opomina de bi neimeli tiga sturiti zrekozh : Omnia autem facite fine murmurationibus, he Philip. z. ftationibus , ut fitis fine querela. Ah moji luby otrozi varite se ad vsiga hudiga, shivite po yuku S: Euangelia , inn po sapuvidi Boshje , inu nikar ne marmrajte , inu le

netoshitę zhes Boga , inu zhes njegove ftuary, tu je hotel rezhi S. Paulus , sakaj je vejdil de ludje vse skusi leo toshio , inu marmraio; ali vener nihdar ludje od te pre

grehe se nhozheo sdershati kakor ozhitnu pravi S. Salvia. lib.de gub. nus : Sine murmuratione, & querela nos Deus noster' efle preDei.

elt de ariditate causamur' ; fi pluvia de inundatione conqueri

Si facundior utilitatem ; adipisci abundantiam cupimus ; eandem adepti accusamus'. Ah moj Bug! kaku' preprosti, inu nevolni so ty ludje ! kadar je vrozhe bi hoteli de bi bilu

frishnu ; kadar je frishnu bi hoteli de bi bilu vro9. Salvi. zhe į kadar je nerodovitnu lejtu, se toshio zhes bush. In cit.loc. tvu; kadar je rodovitnu fé toshio de nej obeniga dobizhi

ka . Quid dici hac re iinprobius', quid contumeliofius potest ? etiam in hoc de misericordia Dei quærimur', quia tribuit , quod rogamus. Pravi S. Saluianus. Nemore vezhi nespodobnosti biti, kakor se toshit zhes Boga de nam da, tu kar gilo prossimo , inu vener fe velikukrat lccu sgody, de kadar je enu bogatu , obilnu lejcu ludje marmraio, inu se toshio de nenorio predati, de vse je dober kup, inu veliku feo yh najde, kateri shele hudu lejtu de bi mogli njeh shitu , inu vinu dragu predati, inu v’serzu se zhes Boga toshio de yh neushlishi, inu kadarkuli se kejkaj enimu superniga sgody, so taku hudobni nikateri de prezei se zhes Bogne vfdigneio, inu toshio.

Inu letakushni se morio perglihat Marthi , inu MadaleJaani. Ito ni , katere so bile poslale Christusu povedat, de nyh brat

Lazarus je inozhnu bolan, satorai de ga prossió de bi prishal njega osdravit : Miserunt ergo forores eius ad eum dicenfes : Domine ecce quem amas infirmatur . Chriscus odnasha kejkaj pojti, v’tem Lazarus vmerje, k'sadniinu Christuf pride , inu najde de je bil vshe pokoppan : Martha gre k' Christufu , ter sazhve janrat , inu toshit ,, rekozh : Domine si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus ; Ah Mojl. cer! moj lubi brat Lazarus je vmerl, ali kadar bi ti bil

pre

prezej prishal kadar smo my bily po tebe poslale bi ne bil vmerl : Zhes katere bessede S, Peter Chrysologus se mozhnu serdj zhes takushnu govorjenie, ter se k' Marthi oberne, inu pravi : kaj se ti shena toshish zhes Christusa z nej on urshoh de tvoj brat je vmerl , ampak ti shena . Si tu mulier in Paradiso non fuisses frater tuus non effet mortuus. Tu Mulier quefifti lachrymas, tu inuenifti gemitus, tu mortem gulę precio comparasti ; loro accufas abfentiam Dei , Ah kulikainkrat se letu sgody! Vmerje en fyn ozha , inu Mati hozhco zagat, nej troshcarja na svejtu de bi yh mogal potroshtat , nuzh , inu dan se toshio , zagujeio , inu cilu zhes Boga marinarajo de jeh nej hotel yshlishat , de yma nej hotel fynu shenkar, kateri je bil edinu vesselje nyh serza , ali kaj se vy zhes Boga toshite? Dokler vashi gre. hi so urshoh , de on je umerl, sakaj vse vashe vpajne ste bily v’njega postavilo, inu na Boga posabili . sakaj tedaj urshoh Boga dellate, dokler samy Itc urshoh?

En dan vidi Christus veliku ludy okuli svojh logru, ka- Mars. 9. teri so en velik shraj imeli, Chriltus perstopi,ter yh vuprasha : Quid inter vos conquiritis ? Eden odgovorj. Magifter, attuli filium meum ad te habentem fpiritum mutum : qui ubia cunque eum apprehenderit , allidit illum : Et dixi discipulis tuis , ut ejcerent illum , & non potuerunt. Ta ozha je hotel rezhi ; Mojster kaj s'enc logre imash ? Iest sim od dalezh mojga fynu perpelal, de bi ga reshili od hudizha , ali vi: dim de malu prenorio, s’kusi katere bessede nikar li lo- Ver.Bede. gre, ampak tudi zhes Christusa se je toshil, inu marmral, kakor Beda sanerka . Quod autem ait : Et dixi difcipulis tuis, ut eafcerent illum , non potuerunt ; latenter non roInm Apostolus , sed, & Chriftum accusat. Ali gdu je bil urshoh de ta hudi nej sapustil tiga obsedeniga fynu? Vedò gdu? Morebiti de logry, ali Christus? Ne, ampak ozba tega obledeniga, dokler nej prave vere imel, dokler je bil en hudoben greshni zhlovik, kakor se doli s’ Christufayih bel- Luc. 9. sed vsame. Qui refpondens eis , dixit, Ogeneratio incredula, quamdix apud vos ero? quandiu vos patiar? Ti sam si urs

hoh.

« PrejšnjaNaprej »