Slike strani
PDF

ISBN 961-6242-17-2 SACRUM PROMPTUARIUM Pars prima

SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM SLOVENICA

RAZRED ZA FILOLOŠKE IN LITERARNE VEDE
CLASSIS II: PHILOLOGIA ET LITTERAE

DELA - OPERA

49

UREDNIŠKI ODBOR
AKADEMIK PROF. DR. JOŽE POGAČNIK (predsednik),
AKADEMIK PROF. DR. KAJETAN GANTAR,
PROF. DR. METOD BENEDIK,
JOŽE FAGANEL (tajnik)

SPREJETO NA SEJI
RAZREDA ZA FILOLOŠKE IN LITERARNE VEDE
SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI
DNE 20. NOVEMBRA 1997
PREDSEDSTVO SPREJELO
DNE 25. NOVEMBRA 1997

Po mnenju Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije št. 415-01-035/98 z dne 12. 3. 1998 se od te knjige plačuje 5-odstotni davek od prometa proizvodov

V ČASU, KO JE BIL PREDSEDNIK SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI AKADEMIK PROF. DR. FRANCE BERNIK, SE JE GOSPOD DR. BRlfNO BRESCHI, ZDRAVNIK

iz Gradeža (grado) V Italiji, V Spomin Na Svojo Mater In V Dobro Njene Domovine Slovenije, Odločil Gmotno Omogočiti Pretisk Zbirke Slovenske Baročne Retorske Proze Sacrum Promptuarium. Avtor Tega Pomembnega Dela Je Janez Svetokriški (1648-1714), Ki Ga Sodobna Literarna Zgodovina Visoko Ceni In Mu Določa Vidno Mesto Med Slovanskimi Baročnimi Pisci. Na Predlog Razreda Za Filološke In Literarne Vede Je Predsedstvo Akademije Imenovalo Posebno Uredništvo, Ki Je Skrbelo Za Izdelavo Pretiska. PleMenito Dejanje Gospoda Dr. Bruna Brescija Bo V Slovenski Zgodovini Ostalo Zgled Spodbudnega Sodelovanja Med Ljudmi Različnih Držav, Ki V Srcu Dobro Mislijo, Takšne Misli Pa Z Veliko Voljo Tudi Uresničujejo. To Dejanje Zasluži Torej Vso čast In Nadvse Prijazno Zahvalo.

[graphic]

Nel Periodo Che Ha Visto L'accademico Prof. Dott. France Bernik PreSiedere L'accademia Slovena Delle Scienze E Delle Arti, Il Dott. Bruno Breschi, Medico Di Grado (gradež) In Italia, Ha Deciso Di Favorire MaTerialmente - In Memoria Di Sua Madre E Per Il Bene Della Di Lei Patria, La Slovenia - La Ristampa Anastatica Del Sacrum Promptuarium, Silloge Di Prose Omiletiche Barocche Slovene. Autore Di Quest'lmportante Opera E Janez Svetokriški - Giovanni Da Santa Croce (1648-1714), Altamente ApPrezzato Dalla Moderna Storia Della Letteratura Che Lo Colloca In Primo Piano Tra Gli Scrittori Slavi Barocchi. Sli Proposta Della Sezione Per Le Scienze Filologiche E Letterarie, La Presidenza Dell'accademia Ha NomiNato Un Apposito Comitato Di Redazione Che Ha Curato L'edizione Della Ristampa. Il Nobile Gesto Del Dott. Bruno Breschi Rimarra Impresso Nella Storia Slovena Quale Esempio Di Stimolante Collaborazione Tra Persone Di Paesi Diversi Il Cui Cuore E Animato Da Buoni Propositi, Posti Poi Anche In Atto Con Grande Forza Di Volonta. Questo Gesto Merita Pertanto La Massima Stima E Il Piu Cortese Ringraziamento.

CIP - kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

252(081)

JANEZ Svetokriški, 1648-1714

Sacrum promptuarium / Janez Svetokriški ; [uredili Jože Pogačnik ... et al.]. - Faksimile. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998. - (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za Biološke in literarne vede ; 49/1; 49/11; 49/111; 49/TV; 49/V)

ISBN 961-6242-17-2 (Pars prima)
ISBN 961-6242-18-0 (Pars secunda)
ISBN 961-6242-19-9 (Pars tertia)
ISBN 961-6242-20-2 (Pars quarta)
ISBN 961-6242-21-0 (Pars quinta)

1. Pogačnik, Jože
76943616

S A C R V M

PROMPTVARIVM

5INGVLISPER TOTVM ANNVM

DOMINICIS, ETFESTIS SOLEMNIORJUBVS
CHRlStl DOMINI,

£T B. V. MAKI M » PR^DICABILE;

£Sacr$ Scriptur§ ,Sahttorumque Patrum Scriptis
crutum,nccnon Veterum, Recentiorumque
Authorum Hiftorijs, non minus laboriofe,
quam copiose roboratum,

Jih Admodum V:P:F:Ioanne Baptlfta a Santa Črnce Ordinis F:F:
MiriortlrtFCapucino«iim Concionatore, .Slavo compofitum
Idiomate^ Mukorum votis cxpcticum, in duas
partes divifum in lucem editur .

P A R S P R I M A.

[graphic]

VENETMS, M- D G XCL

Ex Officina Zachariae Conzatti.

SVlERIORVM PERMISSV.

« PrejšnjaNaprej »