Prostorska in razvojna vprašanja Alp

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2009 - 94 strani
Alpe so eno najbolj občutljivih območij v Evropi. Njihov razvoj predstavlja izziv, ki zahteva sodelovanje stroke, predstavnikov gospodarskega, političnega in družbenega življenja ter prebivalcev. Z razvojnimi izzivi Alp se je spopadel tudi Interregov IIIB projekt DIAMONT, ki je potekal med letoma 2005 in 2008. V monografiji so predstavljeni njegovi bistveni rezultati. Najprej so prikazane kulturne razlike v Alpah in njihov vpliv na trajnostni regionalni razvoj, sledijo rezultati delfi analize, ki je pomagala izluščiti bistvene razvojne smernice v Alpah, nato pa je izpostavljena problematika primernih kazalnikov regionalnega razvoja ter harmonizacije podatkov. V nadaljevanju je pozornost namenjena instrumentom regionalnega razvoja in participativnemu procesu, ki je ključen za zagotavljanje resnično trajnostnega razvoja. Na koncu je predstavljen še slovenski pogled na predhodno obravnavane tematike.
 

Izbrane strani

Vsebina

Del 1
6
Del 2
10
Del 3
11
Del 4
23
Del 5
38
Del 6
41
Del 7
43
Del 8
52
Del 9
65
Del 10
74
Del 11
83
Del 12
86
Del 13
87
Del 14
94

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki