Slike strani
PDF
ePub

DOMINO, DOMINO

ANSELMO

SACRÆ, AC CELEBER-
RIMÆ CARTHUSIÆ VALLIS

JOCOSÆ PRÆSULI MERITISSIMO. Domino, Domino, ac Patrono Suo Gratiofiflimo in obsequiosissimæ teftimonium ob. servantiæ de milifsimè consecrat, omniaque bona ä DEO Optimo Maximo

deprecatur.
Amplissime ac Reverendisime

Domine , Domine
Ublimiores duntaxat fuis partibus Patronos
nuncupare humana folet ambitio, ut vel
bis gloriosè subleruentur, vel è mordentium
calumnijs eruantur, vel in eo, quod fortè

non decorè præseferunt, foveantur; du me, ( veruin fateor ) non modicè puguratum ftrinxit, ut meo buic libello emendicatam mercarer gloriam: humili de. serto editum , propterea potius ad elatu montium cacumi. na evehere sollicitabar, ut vel sic hominum oculis longius prominens à criticorum morsibus je vindicaret; vel alieni

[ocr errors]
[graphic]

1

C.20.

[merged small][ocr errors]

40.

3. Reg. obfiricante fastigio culminis superbiret, illudque mibi Sij.

riorum læpè insinuabatur : DEUS montium eft Domi.
nus & non eft DEUS vallium. At tria potissimum de
Jententia animum avertêre ; sicque canentium temeritas

divinitus oppugnata, funditusque eversa, & facer Vates Efa.c. comminatione præmonens, quod: Omnis Vallis exaltabitur,

&omnis mons, eo collis humiliabitur ; etiam magistra
rerum natura : planta enim è solo, in quo nascitur,
eradicata, in altero non discrepanti interseri petit, ut ube.
rius crescat. Fontes quoque foleen die altijsinis jugis erum.
pertes per abrupta montiun rato pede ruunt: rivulis ve-
ro de abjecta tellure, Jeu de profundillema collium radice
emergentibus ai colliam, montiumque faftigia impervium
iter obejt; ideóque ijs , cum aliquid affinitatis cum valli.
bus fit, in iftas eoruin annes difluere latius eft. Ger.
mien ergo in deserto partum, ut ad perfectam excrescat
magnitudinem nullibi , nifi in Jalitudine fovendum : &
parvulus hic lucubrationis mece rivulus a Valle Vippacensi
fluens in Vallem Jocosani neceffe eft profilire : Igitur à meæ
deserto cellule, Vallèque Vippacenfi ai TUAM Vallein

Jocolam, Sacrimque deferium progrediar, Ampliffime 2. Reg. ac Reverendissime Prælul, ut more Philisihinorum,

quorum caftra erant posita in valle Gigantum T U A in
valle, abi tot progignens sibi Gratia in fanétitate Gi.
gantes huc usque præmifit ad Juperos cxantlatum opus,
oinnein benignari illi fortem , tutelámque auspicatus, de.
ponam. Et fane ubinam fecuriùs quiescet, quam in hac
tutissima valle, de qua melius, ac olim Claudianus occi.
Hens Stiliconi, dici poteft
.

Hic

C. 23

[ocr errors][merged small][ocr errors]

40.

Hic cunctis optata quies, hic fola Pericli

Turris erat

Qualem verò prosperitatis in novam spem non excreseat præsaga mens? nam licet in valle delitefcere lacrymola videar , tamen Sancta Crucis , in loco , quem po. fuit DEUS ad felicitatem confugientibus portentandam: bic etenim benedictionem dabit Legislator. At qui in valle lacrymosa fisto, si in Valle Jocosa ? Fletus non Jocus benedictionem valli auspicatur : forfan alibi concefferim, fed hoc miraculum huic tantum valli esi proprium: Lacrymari in Jocis, dowjocari in lacrymis non omnibus da. tum eft, fed tantummodo Valli Jocofee : Hæc verè' vallis lacrymarum artarnen lacrymas innocentium videns fatis Ifa. c. vaticinatio Isaia fecit: dum abstulit Dominus DEUS lacrymam ab omni facie. Modo ijs, qui seminaverunt in lacrymis , in exultatione metentibus Vallis lacrymarum in Vallem Jocosam mirabilitèr versa est, quia inter amara fortis peripetias , quibus orbis scatet, tam subli. mioris animo fortunæ documerita iinbibit , ut validiures illarum insultus , ac terrores pro joco habeas Vallis Joco. la; imò ejus Incola verè' cibantur pane lacrymarum , ijfdémque potus datur in lacrymis, at quantus hic gigni. tur risus, viva de loquax lætitiæ ejus Imago exultabunt Sancti in gloria; tanta enim spiritus exilit hilaritate, ut Psalmodia, meditatio, Jolitudoque vallem lacrymarum, Vallem efficiant Jocolam: Sic David, & omnis populus 1. Paraludebat coram DEO omni virtute: Sic & sapientia de. lip.c.13 lectabatur per fingulos dies coram eo omni tempore, ludens

[ocr errors][ocr errors]

Prove.

c. 8

[ocr errors]

in orbe terrarum. Sed proh dolor! Ab Veftrum Venera. biles Carthusiani decus! Tunc ejus erant delitiæ effe cum filijs hominum, nune è filijs bominum protelata abire co. gitur, do à folis Carthufianis excepta ( quæ olim totum orbem suorum operum habebat theatrum) fola quiescens proludit in Jocosa Valle Sapientia. Hinc eft , quod ame. nissima Vallis hæc, eruditis, pijsque suorum cineribus coho. nestata invitis annis irridet, quorum edacitate voratos tum naturæ , tum artis partus cum defleat orbis , fola Carthu. Jia Vallis Jocosa est ; intuetur enim suam pristiram vetu. Jatem adbuc recentem vigere, cui nihil penitus invidi cao nescentis ætatis traxêre morsus ; & quod longa ruina expectatio repetitas fefellerit temporis injurias , tabefien. tein idcirco temporis invidiam illudit in Jocosa Valle Char. thusia; Annorúmque erubescit iniquitas, quod cum altio. ra montium culmina prostraverit, Solani banc sacram Vallen illcesam jocari videat: Vidit quidem ad modicum tempus Villem Jocolam sat lacrymosain ob sui Magni Patris Hugonis amiffionem, cui industria virtutem , virtus famam, fama lauleri , laus gloriam, gloria admiratioficine & tander perfectio vitæ, vitam compararunt sem. piterrram : Sed ecce, cælesti flainine , Divino Numine, annuente cunctorum Electorum voto , solo humillimo re. luctante Anselmo, in Patreni, ac Præsulein tamcn eligi. tur A:1felarus; cxinde Vallis lacrymosa itcrum Jocosa, ac gaudiosa efficitur, vultuque sereno à Carthufia Incolis, oninibi:fque applaudentibus recipitur.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Quo

« PrejšnjaNaprej »