Znanstvene izdaje in elektronski medij: razprave

Sprednja platnica
Matija Ogrin
Založba ZRC, 1. jan. 2005 - 334 strani
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Uvod O znanstvenih izdajah in digitalni humanistiki
7
Encoding standards for the electronic edition
25
Von der Computerkonkordanz zur Sprach
43
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega
51
ESlomšek edicijska vprašanja ob elektronski izdaji
71
Elektronska izdaja dela korespondence Žige Zoisa
83
Priprava elektronske znanstvenokritične izdaje pesmi
101
The Resianica dictionary the first three years
117
Eteksti prostor nedovršenosti in spacialnost
175
Znanstvenokritične izdaje del s področja
211
Znanstvenokritične izdaje tekstov ter pisnih in likovnih
239
K vprašanjem kritične izdaje glasbenih rokopisov
247
Posebnosti transkripcije in delež bibličnih
269
Dve zgodbi iz zgodovine zbirke
289
Scholarly Editions and the Digital Medium Summary
311
Seznam sodelavcev v zborniku Authors of this volume
323

Conversion
135
Znanstvene izdaje in literarna veda
155

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki