Slike strani
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

pernefti je perfílena, kakor vejm, de teisvolenedushcv Nebeíhih ncmoriodc bi ncinbile , inu nczheftile G. Boga do vekoma ¿ Inu de fi iih je rejfs, de G.Bug naího zhlovesko volo, nihdar neperííli dokler fmona tei semli, vender ima takushno obkft, inumuzh, de s kufi fvojoS.gnado,inu noter daiajne slcdnugresbnu,inutardovuratnuierzeJahku more omezhitijdenjegovoS. volodopolni, katerunam je hotel daci iaftopittamodri, kadar jediall: Cor regit in-л mann Domini efi: Etquocunque voluertt inclinabit illud.

Inn prizhe tega nam bodi Maria Egyptiaca velika, inu ozhitna greshinza: Povejte meni N.N., kadar bi eden letei greshinzi bilrekal, kadar v'tem mefti Alexandria nihdar nei na drufiga mislila, ampak na lushte, inu kratke zhafletigamefla, nude bivfyk' ny hodilinejhotelaobenigaplazhila, alishenkingeimeti, kakor druge Joterze hozheoimeti, terbibilk'ny djallj О shenapres dushe, in« près Boga I Imash vejdit, bo lira, inu zhaííprishal, dç ti jama voinu s' tega mefta pobeshish venoftrashnopushavo, kir 47 lejt ncbosh zhloveka vidila, temuzh tvoji tovarsh bodolevi, medvedi, kazhe, inushkarpiani, inu te moshke tellcfla po katerih sdaj fi vfa mertva, de près nyh eno minute nemoreshbiti, fe bodo tebi gnufili ble, kakor te nar oftudnishi krotc, inutvojc pijtje bo ta frishna voda, inu fpisha tufrovu korejne, inusheliszhe j boshpolejti, inu pofimi naga pod fraj nebeshih prebivala, inu taku garda ratala, de nebosh ludempodobna,tvojalepa, bella, zariana kofa, bo tarda, inuzherna ratala, kakor graftava-* skoria, tvoja poftela bo ena tarda skala, inu lushte tiga_» meíTa, bosh blckákorhudizha faurashila, inu letu tvoje truplu, kateru tulikainzartlash, neufmilcnu boshmartraJa.Zajk'temu odgovorishósena? left guishnumenim, de onana vus gJaíTbifcbilasazhelafmejari, ter bi bila djalla: Tifienvcliknorz, aku letu od menégovprish. left fapuftit moje lube? left fe sdershatiodlushtu tigamefla? left v'pushaviprebivat? Jeftfepoftir? ieftmoje meflumartrat? Ah nihdar ncbom tigafturila, rajffibi ii hotelaimcrt isvo

« PrejšnjaNaprej »