Slike strani
PDF
[ocr errors][merged small]

CIP - katalozni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjiznica, Ljubljana

252(081)

JANEZ Svetokriski, 1648-1714

Sacrum promptuarium / Janez Svetokriski ; [uredili Joze Pogacnik ... et al.]. - Faksimile. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998. - (Delà / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filoloske in literarne vede ; 49/1; 49/11; 49/111; 49/IV; 49/V)

ISBN 961-6242-17-2 (Pars prima)
ISBN 961-6242-18-0 (Pars secunda)
ISBN 961-6242-19-9 (Pars tertia)
ISBN 961-6242-20-2 (Pars quarta)
ISBN 961-6242-21-0 (Pars quinta)

1. Pogacnik, Joze
76943616

Janez Svetokriski
SACRUM PROMPTUARIUM

Pars secunda
Faksimile

Uredili

Joze Pogacnik, Metod Benedik, Kajetan Gantar, Joze Faganel

Izdala

Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Razred za filoloske in literarne vede
Delà 49Я1

Natisnila
Profima d.o.o.

©SAZU
Ljubljana 1998

Naklada
500 izvodov,
od tega 70 ostevilcenih

ISBN 961-6242-18-0

[graphic][subsumed]
[graphic]
« PrejšnjaNaprej »