Zeitschrift für slavische Philologie, Kolièine 13–14

Sprednja platnica
Max Vasmer
Markert & Petters., 1936

Iz vsebine knjige

Mnenja - Napi¹ite recenzijo

Na obièajnih mestih nismo na¹li nobenih recenzij.

Vsebina

KARSTIEN H Slavische Instrumentalformen auf a
109
KoKiNEK J Die öechoslowakische Sprachwissenschaft 19281932
284
WIRTH P Die sorbische wendische Philologie seit dem Welt
1

Druge izdaje - Prika¾i vse

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki