Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. dec. 1996 - 426 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.
Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave akad. prof. dr. Tineta Logarja, vodilnega slovenskega dialektologa druge polovice 20. stoletja, prinašajo izbor prispevkov, ki so bili v letih 1941–1996 objavljeni v strokovnih slovenističnih in slavističnih revijah ter zbornikih doma in na tujem. Ker so v knjigi sintetične predstavitve razvoja in strukture jezikovnih prvin v slovenskih narečjih združene s posamičnimi obravnavami narečnih sestavov s skoraj celotnega slovenskega prostora, je ta – po Ramovševem opisu slovenskih narečij (Dialekti, 1935) in Logarjevi komentirani izdaji slovenskih narečnih besedil (1975, 21993), ki je namenjena širši bralski publiki – naslednji korak k celoviti predstavitvi slovenskih narečij, k sintezi novejših dognanj, ki bo zagotovo lahko samo plod skupinskega dela. Je izhodišče za študij slovenskih narečij in načrtovanje nadaljnjih raziskav.
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Izbrane strani

Druge izdaje - Prikaži vse

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki