Zgodovina Brazilije

Sprednja platnica
Založba ZRC, 2. okt. 2016 - 558 strani

Zgodovina Brazilije Borisa Fausta je izčrpno in dostopno delo o preteklosti največje države Južne Amerike. Knjiga opisuje bogato zgodovino države od prihoda Portugalcev v novi svet v 16. stoletju in vse do začetka 21. stoletja. Zgodovina Brazilije pokriva obdobje skoraj pol tisočletja, Fausto pa opisuje politične, gospodarske in kulturne spremembe ter dogodke, ki so zaznamovali življenje v državi, ki se je iz  avtoritarnega režima razvila v sodobno demokracijo. Dolg proces se je še posebej intenzivno odvijal od 19. stoletja naprej, pomembno pa ga je zaznamovala neodvisnost leta 1822 ter vzpostavitev etnično izjemno raznolike nacije s skupnim jezikom, ki temelji tudi na zapuščini uničenja domorodskih ljudstev, suženjstva ter množičnega priseljevanja. Zadnje obdobje brazilske zgodovine je popisal Faustov sin Sergio, politolog, ki je v ozir vzel brazilsko svetovno gospodarsko vlogo, demokratični razvoj ter izzive sodobnega časa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Boris Fausto's History of Brazil is a comprehensive yet accessible study about the past of South America’s largest country. The book covers the period between the settlement of the New World by the Portuguese in the 16th century until the early 21st century. History of Brazil spans almost half a millennium and tackles political, economic and cultural events and changes that marked the past of a country on a journey from an authoritarian regime to a modern democracy. This long process intensified since the 19th century and was profoundly marked by Brazilian independence in 1822 when an ethnically incredibly diverse society sharing a common language started to develop on the legacies of the destruction of native cultures, slavery and mass immigration. The chapter on the recent history of Brazil by Fausto’s son, Sergio, focuses on Brazilian global economic role, democratic development and the challenges of the present time.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

7Prisilno delo
31
18Nizozemski vpadi
58
Država Getúlia Vargasa 19301945
241
Tranzicija se konča Sarneyeva vlada 19851989
379
Poglavitne spremembe v Braziliji med letoma 1950 in 1980
387
Modernizacija po demokratični poti
405
Kratek zgodovinski pregled
495
Seznam literature
541
Imensko kazalo
553
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki