Svetovne književnosti in obrobja

Sprednja platnica

Svetovna književnost je kot globalni pojav navzoča prek mnoštva lokalnih variant. Vsaka nacionalna literatura si je s knjižnim prometom, knjižnicami, prevodi, šolskim kanonom in repertoarjem referenčnih tujih del, ki so navdihovala domačo tradicijo, ustvarila svojo, specifično »glokalizirano« različico svetovne literature. Toda ta pluralnost je naddoločena z enotnim, a neenakim svetovnim literarnim sistemom, razpetim med središča in obrobja. Študije slovenskih in tujih avtorjev, zbrane v tej knjigi, razmerje slovenske književnosti do ideje in prakse svetovne literature prikazujejo v teoretskem in zgodovinskem kontekstu primerljivih književnosti Evrope, katerih sistemski položaj je obroben.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

World literature is always “glocalized." Every national literature, every region, migration, and multicultural space has fashioned its own version of world literature. Consequently, many world literatures simultaneously exist within the single and unequal global literary system, “Slovenian" world literature being one of them. Based on Casanova’s and Moretti’s theories of the world literary system/space and, using a transdisciplinary approach, the collective volume explores the relationships between the world literary system and small or peripheral literary fields: the Slovenian, Estonian, Croatian, Luxembourgish, and Georgian. The authors of chapters are: César Domínguez, Bala Venkat Mani, Jernej Habjan, Katarina Molk, Jola Škulj, Morana Čale, Jüri Talvet, Jeanne Glesener, Liina Lukas, Irma Ratiani, Alen Širca, Matija Ogrin, Luka Vidmar, Darko Dolinar, Marko Juvan, Marijan Dović, Alenka Koron, Andraž Jež, and Jožica Jožef Beg.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Svetovne književnosti med njimi slovenska
7
Obtok v predmoderni svetovni literaturi
27
Svetovna literatura in svetovni
59
Z robov za performativno branje hrvaške književnosti
109
Dolgotrajno potovanje poezije s periferij kcentrom
133
Vloga nemške literature v estonskem kanonu svetovne
149
Gruzijska literatura 19 in 20 stoletja in svetovni
175
Renesančni humanizem v slovenski književnosti v
193
Slovenska romantika svetovna književnost primerjalna književnost
263
Slovenjenje svetovne književnosti od Čopa do Ocvirka
277
Slovenska zgodovinska avantgarda med kozmopolitizmom in perifernostjo
297
Zasebna knjižnica Lojzeta Kovačiča in svetovna književnost
321
Revija Literatura na stičišču amerikanizacije globalizacije in postmodernistične metafikcije
335
Svetovna književnost v berilih za splošno srednješolsko izobraževanje po letu 1945
353
Imensko kazalo
373
O avtoricah in avtorjih
393

Navezave na evropska literarna obzorja v baročnem slovenskem slovstvu
221
Prepovedane knjige na Kranjskem od indeksa Pavla IV
233
Summary
399
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki