Astronom – filozof: Nikolaj Kopernik, gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. sep. 2007 - 360 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

 


Malokatero znanstveno odkritje je izzvalo takšno fascinacijo in nasprotovanje kot teza Nikolaja Kopernika (1473–1543), »da se Zemlja giblje, Sonce pa je negibno sredi vesolja«. Kopernikovo ime je bilo dolgo sinonim za radikalno revolucijo v astronomiji, nekateri zgodovinarji znanosti pa so imeli leto 1543, tj. leto izida njegovega znamenitega dela De revolutionibus orbium coelestium (O revolucijah nebesnih sfer), celo za datum, ko se je zaèel nov naèin znanstvenega mišljenja ne samo v astronomiji, temveè tudi v celotnem naravoslovju. Avtor na podlagi najnovejših dognanj in preuèevanja virov analizira, kaj se je s Kopernikom dejansko spremenilo v astronomiji in filozofiji narave, in izpostavi pomen njegove geste za razumevanje temeljnih filozofskih in epistemoloških kategorij, kot so »resnica« in »videz«, »pojav« in »objektivnost«.
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

uvoD
9
enakomerno in krožno gibanje nebesnih teles
33
nebesne sfere orbes in problem ekvanta
45
Mirujoča zemlja in problem monstruoznosti
61
posvetilo papežu
88
zemljaje terraquea sphaera
113
Postulat krožnega in enakomernega gibanja nebesnih
119
Prvo gibanje zemlje in optični argument
126
Drugo gibanje zemlje in njeno mesto v sistemu sveta
146
retorika in fizika
164
koPernik v PtiČJi PersPektivi
205
kratka koPrenikova BiograFiJa

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki