Daleč doma: Migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. avg. 2016 - 244 strani

Martina Bofulin v monografiji analizira proces priseljevanja kitajskih državljanov v Slovenijo na prelomu dvajsetega v enaindvajseto stoletje. Besedilo osvetljuje kompleksne odnose, prakse in reprezentacije najštevilčnejše populacije med priseljenci iz Ljudske republike Kitajske v Sloveniji – Qingtiancev, ki sedaj živijo v Sloveniji, vendar ohranjajo stike in vzdržujejo prekomejne aktivnosti, ki obsegajo tako kraj izselitve, torej Qingtian na jugovzhodu Kitajske, kot tudi številne lokacije priselitve v Evropi, pa tudi drugje. Na podlagi dolgoletne večprizoriščne etnografske raziskave avtorica pokaže na priložnosti in prisile na obeh straneh migracijskega procesa ter na izvirne odgovore Qingtiancev, katerih prakse in strategije so utemeljene v prepričanju, da je prostorska mobilnost tudi družbena.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Martina Bofulin offers a fine-grained analysis of complex relationships, practices and representations of Chinese migrants from Qingtian who live in Slovenia, but maintain active and manifold ties with their place of origin in southeast China as well as with friends and family living in Europe and beyond. Through her intensive multi-sited ethnographic research she reveals the opportunities and constraints at both ends of migration process that shape the everyday experiences of this group. The book ('Home and away: Chinese migration to Slovenia') goes beyond the mechanistic explanations of migration pull and push factors and describes a complex mix of migration regimes, discursive spaces, forms of consumption, family practices and individual imaginations blurring the line between home and away. 

 

Vsebina

Opomba o zapisovanju kitajskih besed
9
Uvod
15
Imigracijska politika Slovenije in načini
101
Ločitve in snidenja razseljenih družinskih članov
155
Družinske prakse in strategije med Qingtianom in Slovenijo
165
SLOVAR KITAJSKIH IZRAZOV
211
LITERATURA IN VIRI
217
SEZNAM KRATIC
237
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki