MoMoWo · 100 projects in 100 years. European Women in Architecture and Design · 1918-2018

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. sep. 2016 - 376 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

This publication is aimed to support two MoMoWo traveling exhibitions which will be presented in six European countries in two years (2016-2017): indoor exhibition catalogue “100 Works in 100 Years. European Women in Architecture and Design. 1918-2018”, and outdoor exhibition “Women’s Tale. A Reportage on Women Designers”.

Exhibition catalogue 100 Works in 100 Years. European Women in Architecture and Design. 1918-2018 brings together a selection of some of the most significant and representative examples of European architecture and design created by 100 women from the end of the First World War up until today. The number of works is symbolic, as ‘one hundred’ could also mean ‘countless’ as in the Latin word centium. While, the number of authors –each work has a different author– derives from MoMoWo’s choice to represent many different creators, consequently popularising lesser known figures, too.  It includes biographies of women architects, civil engineers, furniture and industrial designers, urban planners, interior and landscape designers. It represents the main trends and major ‘schools’ of architecture and design all over Europe. The biographical data covers education and training, professional histories, networks women have operated in, including informal societies, memberships in trade bodies and associations, their profile as international, national, local and regional designers, as well as looking at how women have promoted their work i.e. in exhibitions, publications, competition entries, etc.

The catalogue entries are followed by thirteen thematic essays on women architects and designers and by the outdoor exhibition catalogue “Women’s Tale. A Reportage on Women Designers”, where photographs by ten finalists of the MoMoWo Photo competition are presented.

By seeking to identify women who worked in Europe as well as European women who worked outside Europe over last 100 years, the main aim of this catalogue is to increase the awareness of historians and the general public about their enormous contribution to architecture and design, and indirectly providing accessibility to their works.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Razstavni katalog 100 Works in 100 Years. European Women in Architecture and Design. 1918-2018 prinaša izbor nekaterih najbolj reprezentativnih primerov evropske arhitekture in oblikovanja, ki jih je sto žensk ustvarilo v obdobju od konca prve svetovne vojne do danes. Izbrano število del je simbolično, saj 'sto' v latinščini lahko pomeni tudi 'nešteto' (lat. centium), medtem ko število ustvarjalk – vsako delo ima drugo avtorico – izhaja iz namena MoMoWo projekta predstaviti čim več različnih avtoric in s tem posledično osvetliti tudi manj znane osebnosti. Katalog vsebuje biografije arhitektk, gradbenih inženirk, oblikovalk na področju notranjega in industrijskega oblikovanja, urbanistk in krajinskih arhitektk iz 26-tih držav. Zastopane so glavne smeri in pomembne 'šole' na področju arhitekture in oblikovanja iz vse Evrope. Biografski podatki obsegajo izobrazbo in šolanje, poklicno pot ustvarjalk, mreže v katerih so ženske delovale, vključno z neformalnimi skupinami, članstvom v institucijah in združenjih, njihov profil na  mednarodnem, nacionalnem, lokalnem in regionalnem nivoju, kot tudi kako so predstavljale svoje delo na razstavah, v publikacijah, na javnih natečajih itd.

Kataložnim enotam sledi trinajst tematskih esejev o arhitektkah in oblikovalkah ter katalog razstave na prostem “Women’s Tale. A Reportage on Women Designers”, ki predstavlja  fotografije desetih finalistov mednarodnega MoMoWo fotografskega natečaja.

S predstavitvijo  žensk, ki so delovale v Evropi, in Evropejk, ki so delovale izven nje v zadnjih sto letih je glavni namen kataloga razširiti vedenje strokovne in širše javnosti o ogromnem prispevku žensk na področju arhitekture in oblikovanja in jima hkrati približati njihovo delo.

Publikacija je izšla v okviru dveh MoMoWo potujočih razstav, ki bosta v dveh letih (2016-2017) predstavljeni v šestih evropskih državah: razstava “100 del v 100 letih. Evropejke na področju arhitekture in oblikovanja. 1918-2018”, in razstava na prostem “Ženska zgodba. Reportaža o oblikovalkah”.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

In Praise of Shadows
266
Being Two then Being One Professional Recognition versus Gender
279
MOMOWO INTERNATIONAL PHOTO COMPETITION REPORTAGE ON WOMEN DESIGNERS OWN HOME
295

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki