Cerkveni red (1564): Znanstvenokritična izdaja dela Cerkovna ordninga z znotrajjezikovnim prevodom v sodobni slovenski knjižni jezik

Sprednja platnica
Kozma Ahačič
Založba ZRC, Združenje Trubarjev forum, 12. okt. 2014 - 560 strani

Cerkveni red (Cerkovna ordninga) je eno od kulturno najpomembnejših del slovenskega protestantskega pisca Primoža Trubarja. Najprej zato, ker gre v njem za Trubarjevo vizijo pravne, organizacijske in duhovne ureditve slovenske cerkve, obenem pa zato, ker predstavlja prvo v slovenščini napisano delo, ki je namenjeno zgolj izobraženemu elitnemu bralcu in ki tudi praktično vzpostavlja slovenščino kot jezik vseh cerkvenih obredov. Izdaja na prvem mestu prinaša diplomatični prepis Trubarjevega besedila. Napake v izvirniku so ustrezno ozna­čene v opombah. Abreviature so razvezane, izvirni zapis pa je pojasnjen v opombi. V oglatih oklepajih so navedene oznake strani. Diplomatičnemu prepisu sledi znotrajjezikovni prevod slovenskega besedila v sodobno knjižno slovenščino. Tujke, ki jih je tem v delu veliko, so postavljene ležeče, kar bralca opozarja na to, da gre za Trubarjevo zavestno rabo tuje besede, s katero viša raven svojega jezika v očeh tedanjega bralca. Prevod skuša Trubarja v čim večji meri približati sodobnemu kritičnemu in splošnemu bralcu. Ohranjene so vse retorične značilnosti Trubarjevega jezika, vendar pa ne za vsako ceno.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Izbrane strani

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki