Proizvodnja nagrobnih spomenikov v notranjosti rimske province Dalmacije

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jun. 2018 - 208 strani

Pričujoče delo se ukvarja z vprašanjem organizacije kamnoseške proizvodnje nagrobnih spomenikov na prostoru notranjega dela nekdanje rimske province Dalmacije. Cilj raziskave je bil prepoznati model kamnoseške proizvodnje, ki se je oblikoval na goratem in težko prehodnem območju, kjer so možnosti vodnega transporta kamnitega materiala minimalne. Avtorica izhajala iz predpostavke, da so se v času rimske oblasti na nekaterih geografskih območji oblikovala proizvodna središča, ki so za svoje delovanje uporabljala lokalne vira apnenca. Študija zajema nagrobne spomenike odkrite na prostoru današnje Bosne in Hercegovine in zahodnega dela Srbije in Črne gore.

S kombinacijo metod makroskopske petrografske analize kamnin in tipološke analize ter prostorske analize je pokazala na obstoj več proizvodnih središč. Rezultati analiz kažejo na zelo verjetno možnost, da so izkoriščali lokalne vire apnenca. Epigrafski podatki pa so omogočili njihov obstoj tudi časovno opredeliti.

 

Vsebina

01_uvod_po_izidu
9
02_petrog_analiza_po_izidu
15
03_tipol_analiza_po_izidu
37
04_prostor_po_izidu
49
05_org_in_proizvodnja_po_izidu
61
07_lit_po_izidu
67
08_katalog_po_izidu
81
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki