Bedenice: Kraški šopek Milka Matičetovega iz Koprive

Sprednja platnica
Založba ZRC, 2019 - 468 strani

Bedenice so tretja knjiga, ki jo avtor posveča Koprivi na Krasu. V njej ima glavno besedo pokojni etnolog in slovstveni folklorist Milko Matičetov mednarodnega slovesa, ki je zapustil ogromno neobjavljenih zapisov iz Koprive in kraške okolice. Obsežnost, bogastvo in pestrost teh domoznanskih, etnografskih in folklorističnih zapiskov, ki so nastajali od njegovih mladih let dalje, so narekovali še eno zajetno knjigo, katere poglavitna vsebina sega od zgodovinskih izročil iz starih in polpreteklih časov ter folklornih in drugih ljudskih pripovedi, zgodb, pronicljivih portretov vaščanov in vaščank do raznih anekdot, pravljic, pesmi, molitev, pregovorov, rekov, vaških špotljivk, starih narečnih besed in drugega drobiža. Njegova rokopisna zapuščina je dopolnjena s prepisi tonskih posnetkov pripovedovalcev in pevcev iz Koprive, ki jih je prispeval Glasbenonarodopisni inštitut iz Ljubljane, avtor knjige pa jo je še obogatil z živim kraškim izročilom ter s sorodnimi zapisi in objavami drugih avtorjev, med katerimi je treba posebej omeniti zapiske avberskega župnika Virgila Ščeka. S to knjigo je sklenjena trilogija o Koprivi, ki obsega materialno, družbeno in duhovno kulturo kraških ljudi.

Predstavitev življenjske zgodbe Milka Matičetovega je v knjigi v veliki meri prepuščena kar njemu samemu. O sebi pripoveduje v svojih spominskih in dnevniških zapiskih ter v izbranih mladostnih leposlovnih in drugih spisih, pismih in intervjujih, v katerih se, tako kot zmerom, izraža s sočnim in slikovitim jezikom, zvestim pristni ljudski govorici in metaforiki.

Tem avtobiografskim in biografskim zapisom sledijo urejeni prepisi zapiskov iz njegovih terenskih zvezkov, ki jih je začel pisati že leta 1933, ko je imel komaj trinajst let. Ti zapisi imajo zelo pestro vsebino, od zgodovinskih izročil iz starih časov, folklornih in drugih ljudskih pripovedi, psiholoških portretov koprivskih vaščanov in vaščank, smešnih zgodb in anekdot do pravljic, vraž, pesmi, molitev, pregovorov, rekov, vaških zbadljivk in narečnega besedišča.

S preverjanjem in spraševanjem med ljudmi na terenu, z iskanjem v arhivskih virih ter v starejši in novejši literaturi je avtor zvedel še precej drugih različic in dopolnitev takih besedil in folklornih obrazcev. Ti dodatki so v knjigi navedeni takoj za ustreznimi besedilnimi enotami Matičetovega v pisavi, ki je za stopnjo manjša od njih, da se že na pogled ločijo od njih. V posebnem poglavju so besedila Matičetovega dopolnjena še s prepisi pesmi in pripovedi Koprivk in Koprivcev, ki sta jih leta 1959 v sodelovanju z njim v Koprivi posnela in zapisala sodelavca Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU iz Ljubljane Valens Vodušek in Zmaga Kumer.

V nadaljevanju je v knjigo uvrščenih nekaj pisem, ki si jih leta 1947 Matičetov izmenjal s tomajskim župnikom in domoznancem Albinom Kjudrom. Iz njih veje živo zanimanje Matičetovega za slovensko epigrafiko na območju Primorske, ki jo je v letih 1947 do 1953 obravnaval v Ljudskem tedniku, Primorskem dnevniku in Slovenskem Jadranu pod naslovom Primorski ljudski napisi. Iz te serije so v knjigi ponatisnjeni napisi, o katerih je govor v omenjeni korespondenci, razen napisov iz Koprive, ki so bili že objavljeni v knjigi Kraški kruh. Ta izbor napisov, vklesanih v kamen ali naslikanih na les, je opremljen z dodatnimi informacijami, podatki in ugotovitvami pisca knjige.

Pri nekaterih drugih ponatisih objavljenih del Milka Matičetovega je upoštevan predvsem »kraški kriterij«, zato so nekatera besedila precej skrajšana oziroma so iz njih izpuščeni deli, ki presegajo ta okvir. Ta izbrana dela segajo od leposlovnih in drugih prispevkov, objavljenih v skrivnih dijaških listih med šolanjem v malem semenišču v Gorici, do raznih predvojnih in povojnih člankov z etnološko in folkloristično tematiko.

V drugem delu knjige je objavljenih še nekaj pomembnejših dopolnitev in popravkov h knjigama Kraški kruh in Slavno županstvo v Koprivi. V njih je še nekaj na novo odkritih zanimivosti o kamniti arhitekturi in spomenikih v Koprivi in na Brjah, o koprivskih kamnolomih, o koprivskih in drugih s Koprivo povezanih kamnosekih ter njihovih izdelkih. Tako kot prvi dve knjigi ima tudi ta na koncu obsežen slovar narečnih in drugih manj znanih besed.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Knjigi na pot
7
Uvod
9
Zasnova knjige
10
I
14
Milko Matičetov s Krasa doma moj tate
15
Izbrani pogovori z Milkom Matičetovim in objave ob njegovih jubilejih
40
Milko Matičetov rojak iz Koprive Nataša Kobal
49
Pogovor z Milkom Matičetovim ob prejemu Štrekljeve nagrade Uredništvo revije Kras
52
Mladostni spomini v terenskih zvezkih
62
O nuncih nuncah in strinah iz zlate Koprivce da o Brejcih in drugih niti ne govorimo
65
Objavljena besedila izbor
357
II
411
Dopolnitve h knjigi Slavno županstvo v Koprivi Zgodovina iz turna Sv Elije
425
III
434
IV
457
Avtorske pravice

Besedila iz predala
57

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki