Historični seminar 13

Sprednja platnica
Katarina Šter, Mojca Žagar Karer
Založba ZRC, 2. jun. 2018 - 190 strani

Historični seminar 13 prinaša izbor devetih razprav, ki jih je prispevalo deset slovenskih, avstrijskih, hrvaških in nemških strokovnjakov. V interdisciplinarnem prepletu humanističnih in družboslovnih ved izstopajo različni pogledi na zgodovino, v motrenje tega, kar je bilo, s pogledi, usmerjenimi tudi v geografijo, komparativistiko, etnomuzikologijo, kulturno antropologijo. A nikakor ne brez kritične distance, ki je v pričujoči monografiji na različne načine še posebej poudarjena, saj številni članki preizprašujejo predpostavke do sedaj že opravljenih raziskav in nujno subjektivna izhodišča, ki posameznike vodijo pri njihovih ugotovitvah (in jih seveda najdemo povsod, le da so v humanističnih vedah morda še bolj na očeh). Na ta način Historični seminar 13 lahko pomembno prispeva h kritični misli o znanosti ter o prihodnjih nalogah humanistike in družboslovja, obenem pa marsikateri vsebini dodaja tudi vse bolj aktualno etično noto. Monografija, ki jo bo v roke z veseljem vzel marsikateri bralec, je prosto dostopna tudi na spletu.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki