Grobišèe župna cerkev v Kranju: Dnevniki izkopavanj 1969 do 1973

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. nov. 2013 - 466 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišèe Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišèa, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire.

V prvem zvezku predstavljamo grobišèe, terenske dnevnike, katalog grobov in dnevnik meritev z izkopavanj leta 1953.

V drugem zvezku pa smo objavili drugi del arhivskega gradiva iz leta 1953. Predmet objave je neke vrste digitalni faksimile kartoteènih kartic, saj je vsaka kartica prikazana v formatu izvirnika. V obeh knjigah skupaj je torej predstavljena vsa doslej znana pisna in risarska dokumentacija teh izkopavanj.

V tretji knjigi smo predstavili arhivsko gradivo iz let 1964 in 1965 ter iz Mestne hiše leta 1966, ki ga hrani Gorenjski muzej v Kranju.

Terenska dokumentacija obdobja med letoma 1969 in 1973 obsega dnevnike, terenske risbe, naèrte in sezname fotografij. V tem zvezku predstavljamo samo dnevnike (s prepisi), ki kažejo, da so izkopali 13 domnevno starejšeželezno­dobnih, 315 zgodnjesrednjeveških in 1220 mlajših grobov, torej skupno kar 1548 grobov.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

1 Uvod
5
2 Terenski dnevniki 1969 do 1973
7
3 Indeks grobov
451
Avtorske pravice

Bibliografski podatki