Intervjuji in polemike

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2011 - 429 strani
Prvi del knjige tvorijo vsi večji intervjuji, v katerih akademik Toporišič predstavlja svojo življenjsko ter poklicno pot. V drugem delu so obravnavana glavna pravopisna vprašanja, ki so bila zasnovana kot kritika starih pravopisnih pravil, sledijo pa javna razprava ob izidu Načrta pravil za novi slovenski pravopis (1981), zbrani odgovori na odzive javnosti ob izidu pravil leta 1991 in poznejših izdajah, predvsem pa obsežni in natančni odgovori na posamezna vprašanja in kritične odzive strokovne javnosti ob izidu pravopisnega slovarja leta 2001.
 

Vsebina

Uredniška pojasnila
9
Rod šolanje jezikovna rast
25
Boj za novi pravopis
69
Socialističnost
137
Pinjinstvo
155
Šola
168
Ob pripravah Pravil za novi slovenski pravopis
193
Načrt pravil za novi slovenski pravopis
215
Ob Slovenskem pravopisu I Pravila 1990
263
Ob Slovenskem pravopisu 2001
305
Odgovori na kritike rešitev v slovarskem delu novega SP
327
K Modrovemu Zmeraj slabši
343
Radijci o Slovenskem pravopisu 2001
351
Javni odzivi na SP 2001 v dveh mesecih od izida
358
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki