Železnodobno naselje Most na Soči: Razprave

Sprednja platnica
Sneža Tecco Hvala, Janez Dular
Založba ZRC, 8. jun. 2018 - 512 strani

Druga knjiga o železnodobnem naselju Most na Soči prinaša razprave, v katerih so z različnih vidikov obravnavane arheološke ostaline in najdbe, ki so bile predstavljene v prvi knjigi.

Knjigo sestavljajo trije sklopi razprav. Uvodna študija povzema ugotovitve posameznih razprav in jih vključuje v širši kulturnozgodovinski kontekst. Na ta način dobiva Most na Soči celovitejšo podobo, ki potrjuje njegovo mesto med najpomembnejšimi središči jugovzhodnoalpske halštatske kulture.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Bibliografski podatki