Metafora v leksikalnem sistemu

Sprednja platnica
Založba ZRC, 2010 - 213 strani
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

PredgoVor
9
razUmeVanje metafore V leksikologiji
15
Metafora v splošnih jezikovnih priročnikih
63
sklePne UgotoVitVe
155
metaPhor in the lexical system
167

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki