Geografski vidiki poplav v Sloveniji

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2008 - 180 strani
V knjigi je predstavljen geografski pogled na zapleteno problematiko poplav, poplavnih območij v kontekstu medsebojno prepletenih naravno- in družbenogeografskih procesov, ki potekajo v konkretni pokrajini oziroma prostoru. S takšnim pristopom so poplave in poplavna območja obravnavani kot pomembne sestavine pokrajine, sestavni deli izjemno kompleksnih součinkovanj in povratnih učinkov. Te bi morali nujno poznati in v vsakdanjem življenju upoštevati zlasti pri načrtovanju posegov v prostor, ki si ga poplavne vode pogosto neusmiljeno prisvajajo. V preteklosti se je človek poplavnim območjem izogibal, v sodobnosti pa na to pogosto pozablja. Poplave so poleg potresov najhujše naravne ujme v Sloveniji, ki nam povzročajo ogromno gmotno škodo in včasih jemljejo tudi človeška življenja. Zaradi silovite dinamike in nenadnega pojavljanja jih ne moremo preprečiti, lahko pa se nanje ustrezno pripravimo.
 

Izbrane strani

Vsebina

Del 1
7
Del 2
38
Del 3
46
Del 4
83
Del 5
88
Del 6
106
Del 7
112
Del 8
117
Del 9
119
Del 10
125
Del 11
146
Del 12
147
Del 13
155
Del 14
157
Del 15
158
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki