12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje: Povzetki prispevkov

Sprednja platnica
Luka Repanšek, Matej Šekli
Založba ZRC, 11. jun. 2017 - 208 strani

Publikacija je zbornik povzetkov prispevkov 12. letnega srečanja Združenja za slovansko jezikoslovje (Slavic Linguistics Society) (Ljubljana, 21.–24. september 2017, v organizaciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Oddelka za slavistiko, Oddelka za slovenistiko in Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani). Zbornik vsebuje okrog 100 prispevkov, katerih avtorji so jezikoslovci iz Severne Amerike, Evrope, Rusije, Južne Koreje in Japonske, ki se ukvarjajo z znanstvenim preučevanjem slovanskih jezikov. V prispevkih so v duhu omogočanja enakih možnosti vsem in ohranjanja metodološkega pluralizma v znanosti zastopane različne jezikoslovne poddiscipline, teoretični modeli in metodološki pristopi, saj je glavni namen delovanja združevanja prav vzpostavljanje tvornega dialoga med njimi.

 

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki