Slike strani
PDF
ePub

fan&tificatio congregatur. G. Bug je bil poprej Judesha is Hola oduergil , inu potle tiga Svetiga Mathia je bil po. stavil. Satoraj is praviga terza re.

zimo.
Nox , & tenebræ , & nubila
Confusa wundi , do turbida
Lux intrat , albe/cit polus
Cbriftus venit , discedite

Amen.

[graphic][subsumed][ocr errors][merged small][merged small]

NA DAN
S. GROGORI APA-

PESHA,

Calorum.

Kateri pak stury , inu yuzhy, ta bò velik imenovan

yo Nebeskim krajleustvi. Matth. c. 5.

T Epametnigvishnu so bily taisti, kateri so le shpntali

Erachlitusu Philofophu , dokler vle skuli on le je jokal, sakaj velik urshoh je imel ie jokati , vi. deozh , de zhe Narishi ta (vejt je prihajal , hudob.

terza , de bi le njeniu lolle neutargale s ozhell, kadar bi premillil koku greshnu , hudobnu , inú nemarnu ludje ob nalhem zhassu shive ? Od kateryh reinizhnu le more rezhi , kar je sapiffanu pustil Petronius Arbiter. Nemo celum pu. tat. Sc shivi , inu andla , kakor de bi nebilu Nebest :

Inu gvishnu kadar bi stary Ozhaki , inu ty pervi kersheniki Cicer.l. 3. supet na Ivejt prishli, bi relnizhou rekli, kar je Cicero ad Att ep. djal, kadar je bil v Cilicio prishal : In perditam , do plane 16.

everfam in perpetuum Provinciam nos venisse [cito. V tem kir se nenajde vezh prebivalszha sa pravizo, relniza je ban. dishana , Iramoshlivost je pobita , vera je bolna , nedoishnost je pregainena, boganarodnost je mertua , inu pohlcunost je pokoppana. Gdu tedaj na letem neshaluje , inu lc nejo. ka : On kcj ti sdaj Nath Varih lubi S, Grogor , kateri so

*** Vita.

tvojm vukam Nebelkem , inu s tvojm Svetem Exempel. nam Sveti Katholish kershanski Cerkui si bil povernil pra. vizo , nalaj poklizal relnizo, ofdravil vero , nedolshnost, povishal , bogarodnoft oshivil, Admirabilia funt , quæ

In ejus dixit , fecit , scripsit, decrevit. Se nemorc lahka frezhi , kulikajn Naih s. Varih , Sveti Grogor je sturil, pissal, inu vuzlil h’ pobulshajnu tiga (vejta , inu k' nuzu Ivete katholish kershanske Cerkui, sakaj : Catholicam fidem mul. tis locis labefaétatim reftituit. Kakor more iprizhat Affrica, Hipania , Egypt , inu Anglia , kateriga krajlevíta Apostel je bil imenovan. Angliæ vocatus Apoftolus. Satoraj nikar pres urshoha vía Sveta Kach. Kersh, Cerku njega imenuje. Gregorius Magnus ; Dokler iam Christus pravi : Qui feceive rit , do docuerit , hic Magnus vocabitur. Od katere zhafti,, inu huale Nathiga S. Pomozhniga S. Grogoria dalej N. N. bom govuril.

S'mladiga S. Grogor je bil dal (posnati , de bo ve. lik pred cellei (vejtam , nikar li tamu sa tiga volo, de on je bil Syn tiga shlahtniga , inu bogatiga Rimaskiga Gospuda Gordiana , inu sa tiga rolo de je bil njegou Striz Papesh Felix ta III. temuzh dokler s'mladiga je bil svejt sapustil, ter je bil ftopil v ta Sveti Orden S. Benedicta , kir on le je tvetil skub svoje Ivetu shivejne v mej drugi. mi Duhouny , kakor Sonze v mej (vesdamy, nikar lamu v Rimi , temuzk tudi v Sicily , kir s’ Ivojniy denary sheft velikih klostru je bil sturil sitydat , iuu v Rimi en velik shpetau sa te vboge popotnc ludy , sa tiga yolo , vly lo djali , de velik je Grogor : skusi lete, inu druge dob. ra della , inu njegovo veliko sastopnost je bil takorshnu veliku shtimajne v Rimi fi sadubii , de karkuli Grogor je rckal vly lo vervali , inu kar je sapovedal volnu lo bu. gali. Satoraj Papesh Benedi&us je bil njega sa Cardinala postavil, v letem ftanu le je taku lepu sadarshal, inu ta. ku dobru iponashal, de ludje to Boga hualili , de oa (vej. tu ta zhals fe najdeo , kadar Grogor je shivil ; En dan je Bb z

sbal

shal po Rimi, ter ugleda dua lepa Fantizha , katere je bil kupil en Rimski Purgar : Uprasha od kot sta ? Ona odgovorita : Is Engelenderske deshele : na letu Grogor. milu sdihne, ter solle is ozhcls mu lc utergaio , ter saupye : Oh shkoda prevelika ! de ludje, kateri so lepi kakor An. geli , hudizhom shlushio , pitem kir te folsk Bogove molio : sa tiga volo gre k Papeshu , ter ga prolli , de bi v taisto deshclo polslal Pridigarje , de bi taisti sapelani folk k' svetlobi prave vere perpravili ; Papesh pervoli , inu dokler nej imel vuzhenejshiga , inu iveteshiga Pridigarja !, kakor njega, da oblast Grogoriu v taisto deshclo rajshat, inu taistom Ajdom S. Evangeli pridiguat, na katero dalno, inu nevarno rajsho S. Grogor s velikem velfeljam le po. ftavi : Kadar Rimski folk sashlishi , de Grogor is Rima

Tajsha , gre pred Papeshau Duor , ter na vuls glais sazhnc Jorn. Di. shraiat , rekozh. Papa , Petrum offendisti, Romani deftru. acolo 1. 6. xisu , quia Gregorium dimisisti. Sa tiga volo de bi ta folk

potalashil Papesh, je bil sapovedal Grogoriu , de prezej le ima v Rim poverniti. V temi zhassu umerje Papesh Benc. di&tus , na me;sti tiga lo bily is volili Pelagiusa, kateri Pa. pesh je velike praude imel s’ Constantiam Ceffarjam, ka. teri je dershal s Eutychiulam Patriarcham , kateri je ene Bukuc pillal polne foisk vuka : Pelagius poshle v Canstan. tinopel S. Grogoria, de bi Ceflariu yskasal de nej rejls , kar Eutychius vuzhj , kateru tudi Grogor je bil quril, taku de : Ita Eutychium Patriarcham convicit , ut impers. tor ejus librum in ignem ingceret. Po tem S. Grogor lupet je bil v Rim prishal , kateriga Rimski Purgary s'takorsh. nem vesseljam , inu troshtam 10 bily gori useli , kakor de bi en Angel s Nebels bil prishal.

V tem zhassu umerje Pelagius, cellu Rinisku Me. Itu enaku sklene , de hozhco Grogoria sa Papesha imeti ; kadar on letu sastopi , le preftrashi , ter na tihem is Rio ma pobegne, inu pod cno skalo le skrje. Oh zhudu pre. yeliku ! O mirakci kateri malu kedāj se vidi , ali shlishi !

Eno

33.

[ocr errors]

shim ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Eno takorshno zhaft , kateri na semli gliha le nenajde
ti Grogor r' hozhes vleti' ? Jer dershim letu sa vekshi
zhudu, kakor pak, de S. Grogor v Rimi je bil pogallil
en velik ogin s' tamcm (naninam Svetiga Chrisha, ka.
teri Gizer veliko shkoda y Rimi bi bil sturil. Sa vekshi
zhudu dershim kakor pak, de S. Grogor en dan kadar
je bil na rajshi s’ lamo beffedo jc bil potalashil Lufft, is
kateriga je taku mozhnu garmclu , bliskalu , inu treskalu ,
kakor de bi vsiga koncz iniclu biti. Sa vekshi zhudu der.

kakor de S. Grogor , je bil s svojo sapuvidio tu grosovitnu morje potalshil, kateru je hotelu vle zholdove poshrejti ; ali pak kadar s svojo lapo je bil eno u. gasneno lampo pershgal ; ali pak , de s' eno samo beffedo vezhkrat hudizhe je isgnal is teh oblscdenih truplou. Je rejls de vle letu, je bilu zhudu veliku , ali vcner meni le sdy , dc she vekshi zhudu je bilu kadar on noj hotel Rimskiga Papesha krono na svojo glavo li pustiti postavit.

K' poterdeinu , tiga samerkajte, kaj pravi S. Gaudentius od Chriftusa Jelusa ; Pravi la S. Vuzhenik, de njemu se sdy vekshi zhudu , de Christus je bil pobegnil ta zhals kadar Judy To bily sklenili, de njega mozhco sa Ivoja krajla postavit. Jesus ergo cum cognovifet , quia Joan.6.6. venturi effent , ut eum raperents do facerent eum Regem , fugit. Letu S. Gaudentius sa vekshi zhudu dershi. Ka. kor pak de je bil nallitil nekateru taushent lazhneh pershon, de fi liha taiftom nej bil dal, ampak : Quinque pones bur. deaceos , & duos pisces. Vencr njemu le sdy de vekshi zhudu je bilu , de Christus nej hotel krajleye kronc imeti, ka. tero porGli lo hoteli njemu na glavo postavit , temuzh prozh pobegne. Fugit. Satoraj S. Gaudentius sklene.

S. Gand. Majori miraculo Chriftus convivium folvit. Satoraj tudi jest

Satoraj tudi jest trad. 11. shiher rozhçm , de ner vekshi zhudu je bilu S. Grogoria, de on je bil pobegnil, kadar so hoteli vly kersheniki njemu na glavo postavit to Papeshavo krono, katera ima oblast zhès. semlo, paku, inu Nebu.

Vener

[ocr errors]

Bb 3 3

« PrejšnjaNaprej »