Slike strani
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][graphic][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

ï$6 lnfeflê

shal po Rimi , ter uglcda dua lepa Fantizha , katere ;'c bil kupil en Rimski Purgar ; uprasha od kot (ta ? Ona odgovorita : Is Engelendcrskc deshele : na letu Grogor milu sdihne, ter folie is ozhels mu (e utergaio , ter saupye: Oh shkoda prevelika / de Iudje , kateri ío lepi kakor An. geli , hudizhom shiushio , ?' tern kir te folsk Bogovc molio : sa tiga volo gre k* Papeshu , ter ga proffi , de b! v' taifto deshelo polslal Pridigarje , de bi taiíti sapelani folk k' (vetlobi prave rere perpravili j Papesh perroii, inu doklcr nej imcl vuzhcnejshiga , inu ivctcshiga Pridigarjaj, kakor niega , da oblaft Grogoriu v' taifto deshelo rajshat, inu taiftom Ajdom S. Evangeli pridiguat, na katero dalno, inu nevarno rajsho S. Grogor s' velikem veifeljam fe pofiavi ; Kadar Rimski folk sashlishi , de Grogor is Rima rajsha , gre pred Papeshau Duor, ter na vuis glals sazhne лп. DL shraiat, rekozh. Фара , Metrum offenàijh , Homam deßru. -l>l- t,xifîi , quia Gregorium dimifîjli. Sa tiga volo de bi ta folk potalashil Papesh , je bil sapovcdal Grogoriu , de preze/'ic ima v' Rim poverniti. V tem zhaffuumerje Papesh Bene, diftus , na mcjfti tiga io bi!y isvolili Pclagiuia , kateri Papesh je velikc praude imcl s' Conftantiam Ccfiarjam, ka. teri je dershal s' Eutyehiufam Patriarcham , ¡kateri je enc Bukuc piflal polne folsk vuka : Pclagius poshle v'Canftantinopel S. Grogoria, de bi Cciïariu yskasal de nej rejfs , kar Eutychius vuzhj , kateru tudi Grogor je bil fturil , taku de : lia Eutycbium Tatriarcham conviât , ut Imperator ejus librum in ignem inyceret. Po tem S. Grogor lupct je bil v' Rim prishal , kateriga Rimski Purgary s' ukorshncm refleljam , inu troshtam io bily gori useli , какое de bi en Angel s' Nebeis bil prishal.

V tem zhaflu umerjc Pclagius , cellu Rimsku Meftu enaku sklcnc , de hozheo Grogoria sa Papesh a imeti; kadar on letu saftopi , le preftrashi , ter na tihem is Rima pobegne , inu pod eno skalo le skrjc. Oh zhudu pre* veliku i O micakel kateri malu kcdâj le vidi , ali shlishi!

En©

« PrejšnjaNaprej »