Slike strani
PDF
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

zhajne ívoyh biishnyh ; Siafti рак my vejmo od Pildou Maric Divizc , de veliku grcshnikou skufi andohtlivi poglcd Pilda Marie Divize (o ic pobulshali, ty sanikarni v' shlush* bi Boshy (o fliffhi ratali, ty zagovitni io vpajnc k* milofti Boshy vdobili , ty posvetni io duhouni ratali. &c. Vfiga tiga nam bodi sa prizhc S. Bernardinus Senenfis , kateri iam od (ebe pravi : De vie njegove Ivete zhednofti je bil doiegil gledeozh cn lep pcld Marie Divize. Sdaj N. N. premislite kaj s' ena veiika andoht, kaj s' cn aifer k' shlushbi Boshy , ka; s' ena lubesan prati G. Bogu , kaj s' ene (vete , inu zhifte misly ío íc naíhlc v' ierzi S. Joiepha , kateri po nozhi , inu po dnevi je imel pred ivojmy ozhmy, nikar en leíen , ali malan pcld , temuzh ta shivi pcld Marie Divize , víako minuto je Mario vidil, je shnjo govuril, raishal, molil , inu vie ivete dclla Marie Divize je vidil , inu nje Svete beíTcde poshlushai. Sa veliko gnado io shtimali ty drugí ívctniki de Ii enkrat Maria Diviza, (eje taiftom prikasala , inu en kratek zhais shuimy govorila ; S' S. Joiepham рак 30. lcjt je govorila , inu shnim prebivala : Is tega dol vfimites kakorshno veliko gnado je bila dusha S. Joiepha napolnena.

Sa tiga volo jeft menem , de S. Evangelift pravi de S. Joleph je bil pravizhen. Joßph autem cum effet jußus. Saka; leta befleda pravizhen sapopade v' icbi v(c ivete zhed.

S.A*inß» nofti 9 kakor pravi S. Auguftinus. Jußitia ad omnes partes anima pertinet, quia ipfa , ord$ & aquitas anima eß. Kaj s' eno veliko modruft je imel S. Joieph , doklcr s' Materio Boshio je prebival ? Kaj s' eno Angclsko zhiftost, dokler Maria Diviza ia Nivefto je bila njemu dana ? Kaj s'enu vpajne , doklcr jt ftregil Synu Boshjmu ? Kaj s eno lubesan , Dokler je pred fabo imel ftudeniz tc lubesni?

Cant. $. Povcdaj nam ti , О Maria Diviza / Qualis efl dileBus tum, O pulcberrima mulitrum ; Nam odgovorj Maria : DileBus meus Candidus , &rubicundus , eleBus ex m'iüibtts. Moj Rhenen Joleph je beu kakor Lilia sa volo njegove zhiftosti,

ble

[ocr errors]
« PrejšnjaNaprej »