Slike strani
PDF
ePub
[ocr errors]

deS.Jos.

[ocr errors][ocr errors]

velike lubesni Boshje je bil samaknen! Oh (rezhen itu. taushenkrat S. Iolcph, nath lubi Varih ! Kateri di bil urc. den Shenen Marie Divize , inu Varih Synu Boshiga ratat. Vekshi zhadi , inu huale obeden li namore (mislit, sato. raj letukaj neham dalej govorit.

Ali sakaj N. N. menite de jest sim govuril od huale inu zhasti S. Jofepha ? Morebiti mencozh taistigmu sadosti huale dati? Ne, sakaj moj greshni jesik nesamore tujikajn, temuzh de bi sklenil. Ite ad Joseph. Vly N. N. sberiitesi sa vashiga Varilia , inu Pomozhnika S. Jofepha. Sakaj S. Teresia pishe de karkuli ona je proslila od G. Boga skufi S. Jolepha , vielej je bila ushlishana : Nej zviblat de S. Joleph vle lahku (proNi sa svojo andohtlive shlushabnike sakaj Gerlon pravi : Quanta vis impetranti , cum Pater fi. Gers. ser. lium , cum vir Vxorem orat. Sadosti je de S. Jofeph fra. vi : Spumni Jelus , de ti si moj Syn, inu de jelt 30 leje sim tebi , inu tvoj ner Svetejshi Materi shlushil , satoraj vshlishi mene , kir proseni sa mojga shlushabnika , sa mojo shlushabnizo. Inu kakor samerka Maria , de S. Joleph ho. zle kaj prosit, prezej tudi ona tvojo proshno perloshj. Quanta vis impetrandi , cum Pater Filium , cum vir uxo.

. rem orat, Inu grishnu jcft menem, de obeden Svetnik taku lahku nesprosli kakor S. loseph , sakaj jeft vejm , dc karkuli Christus je sapovedal ludem dershati je on sam tudi dershal, dokler vejmo , de je sapovedal (poshtovati, inu bugat Ivoje starishi nej tedaj zviblat, de on tudi buga S. Iosepha, kadar kaj prosli. Inu vlem Christus hualeshen feje yskasal, od katerih je kaj dobriga priel, dokler pak my vejino, de od obeniga zhloveka nej vekshi shlushbe do. legil kakor od S, lotepha , satoraj tedaj tudi ner hualeshni. shi S. lolephu 1c yskashe. My vejmo , de taistom Parte. riom , kateri po nozhi lo bily prishli v Bethlem:sko stalizo obyskati , je bil relvetil nyh panict s'pravo Boshjo vero, My xcjmo , dc taistom trem krajloin,

kateri so bily pernesli scmelske offre, je bil tailtom povernil shaze Nebeske.

My

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

My vejmo, de Zacheula kateri enu famu kolfilu je bil Chri.
futu dal, je njega sa Apostelna povishal. Koku veliku
vezh bo sturil sa S. Tolepha , kateri je ujega 30. lejt re.
dil, vfak dan pred njega pokleknil , inu tvojo lerze ojemu
offral, inu veliku nozhy je vahtal. Ah gvishnu nebo mo.
gal njemu obene gnade odpovedat, satoraj. Ite ad Iofepb.
Sakaj en mogozhen Pomozhnik je leta , kakor pravi Ger.

fon, de ty drugi svetniki proslio , S. Ioleph pak sapovej. Gorf

Non impetrat , Jed imperat. Inu Origenes poterdi. Non Origa

orat, sed ordinat. Inu $ Therefia sklene, de yle doleshe S.Tberes karkuli hozhe. Adeo , at Dominus nobis indicare velle vie

deatur , quod quæmadmodum illi in terra viventi fubditas
fuit , fic ei existenti in cælo nit eorum , qux petierit deneget ;
& boc Joltem ex amore Dei peto , ut quisquis mihi dicenti non
credat, experiri velit. lte ergo ad laleph. Ter vam bo do
tegikarkuli bote poterbuali.

Prizhe tiga nam bodi taifti Duhouni , kateri enkrat
te je bil po nozhi sgubil veni puszhavi , kir je bilu veliku
tverine , taku de nej bil shihar Ivojga lebna , inu dokler
leta je bil andohtliu shlusbabnik S. Iolcpha, te njemu pere
porozhj ; zhes en zhals sagleda cniga zhaftitiga Mosha
kateri na euem oslizhu jc pelal eno lepo Gospo , katera
na ruzhej je dershala enu Detcze, te h' temu sgublenimu
Duhounimu perblishaio , ter is taiste puszhave pelcio , isu
od Boshyh Eczhy govore ,

de od slarkufti terze te je hotela njemu stergat

ina kadar pred mestu ga perpelejo ta Sveta compania isgine : Sposna ta zhals, de S. loleph s' Mario , inu s Ielulam je bil njemu na pomozh prishal. Taku pishe Hieronymas Gratianus. Inu loannes de Fanopisbc od duejh Francifcameriu , katera Aa te po niosy pelala , venem zhofnu , kir je bilu 300. pershon

leka zhotn te je bil resbi, ta dua Duhouna le popadeta so eno shaganzo

ter sazhneta f lotepha na pomozh klizat : S. Joleph ( taistom perkashe , ter na suka yh postavi , inu tailtom oblubi, de ta kateri bo plak dan sedem Ozha

2

nalbu,

nalhui , inu fedem Arc Mary molil k' spominu 7. shalofti
inu 7. velelje , katere ua tej scmli je imel , bo vtclej nje-
mu na pomozh prishal. S Isidorus pishe , de v Benedia
kah je bil en shlahten Gospud, kateri vsak dan je ene gvish.
ne molitvize h’zhatti S. Iosepha molil pred enem pildam S.
Tolepha : Leta Gospud mozhnu sboli, ter od (puvidi
inu Imerti nej hotel shlishat : S. loleph le nicmu prikathe
ga opomina de le ima (povedat, ter vse niegove velike
grehe mu povej : Ta bolni buga le ipovei s' veliko grevin.
go , ter umerie na ruzhei S losepha. Gdu tedai nebo sa
ivoiga Pomozhnika isvolil S. lolepha a Gdu nebo plak
dan niemu k' zhafti molil , &c. Ah ! Vly my tebe
O S. loloph isvolimo sa nashiga Pomozh.

nika , &c.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small]

cm DO DE
bo pozhiva
Phenix
presdu te
ta Nebelki
francko
hot neb
tiemy drz
Esnamic
gou je e
fol? P
zat,
tion,
toza e
Golobi
dirizhe
Jelula
preveli

Mifus eft Angelus Gabriel à Deo in Civitatem Galilee,

cui nomen Naza reth , ad Virginem desponsatam
viro , cui nomen erat Joseph, de domo Davit , dan
nomen Virginis Maria. Et ingreffus. Angelus

dixit : Ave gratia plena : Dominus

[ocr errors]

ad eam
tecam. .

[ocr errors][merged small][merged small]

Je bil Angel Gabriel od Boga pollan vvenu mestu v"

Galilei, katerimu jeimè Nazareth keni Divici
sarozhenienimu Moshu, s'imenom Jofephi, od
Davidave hishe , inu teisti Divizi je ime Ma-
ria.

Inu ta Angel je k’ ny prishal , inu je
djal : zheszhena fi , milosti polna , Gospud je
s tabo. Luc.c, I,

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

H

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Uala . inu zhalt bodi G. Bogu ffuarniku nalhimu

dana, kokler danalflo le odperle taiste Nebelke Ezech.

lonzhne urata, katere Prerok Ezehiel je vidil 44.

Of

skusi katere k'nam na semlo je prishal ta Nebelki Boshy Arzat, kateri bo nalf oldravil od nathe yelike Imertne

bolesni. Hodie. in mundum magnus, venit medicus: S. Auguftimagnus in mundo iacebat ægrotus. Taku pravi S. Augu.. finus. Danalf je sazhela zyetejsi taista vejza Jesse ,

katera

10

, quia

[ocr errors]

nam bo pernella vno shlahtno rollizo na kateri S. Duh
bo pozhival, kakor Isaias je prerokoval. Danasfta nebe. Ifa. 6. 11,
iki - Phenix te je poloshil v. tu lepu deshezhe , inu v zhistu
gnesdu te Divize , od katere je prerokoval Ilaiaș. Danar Ifa.c. 7.
ta Nebciki Salamon je ledil v svoj krajlovi stol s' zhifte belle
llonavc kosti fresan, de bi nam reunem , inu potrebnem
Ivoje nebelke gnade sázhel vun deliti. Danas ta v mej
vlemy drugimi isvolena Golobiza nesse to ojlzheveno vejzo
k' snaminu tiga merù v inej Bugam , inu zhlovekam. Ali
gdu je ta ojlika inu Golobiza ? Salamon jnu krajlevi
ftol ? Phænix , inu gncsda ? Vejza

inu Rolliza ? Ar. inu urata Nebelke ? Arzat, Rosliza , Pænix, Sala. nion, ojlika je Syn Boshy, Christus Jelus, Vrala Nebeike, vejza Jeffe , zhistu Gnesdu , krajlevi lol, inu ta isvolena Golobiza , je Maria Diviza , katera danaff v' tvojm zhistem, divizhem telelli je (pozhela skuli mozh S. Duhà, Christusa Jelula Synu Boshiga odreshenika nashiga. O zhudu preveliku ! nesgruntana Skriunoft Boshja ! o futaushen. krat shegnana Maria. Quta quam cæli capere non poterant ,

S..V.E.in tuo gremio contulifti ! Oh Itutaushenkrat (rezhniny N. N., Offic. Bid dokler Syn Boshy je zhlovek ratal. Et Verbum Caro factum eft. De bi nas od vezhne Imerti rejshil. Nej tedaj danals nehaio Judje nyh lejta shteti od svojga vishishiga Maihnika.

Ajdje od olimpiade. Rimlani ab Vrbe condita : My pak kärsheniki k' Inaminu vezhne hualeshnosti, inu dolsh. Joan, 1.6. nufti naihe bono' vlelej shteli nalha dejta , od dana bniga dindua.

Rir Syn Boshy je zhlovesko naturo viel', ter bono djali. Ab Incarnatione Domini , Anno 1697. Od lete S. Skriunosti bi jest imel danaf n. N. govorit ; ali ta krajleri Prerok pravi, de ne, zhloveka na lvejtu , de bi spodobnu od lete mogal govorit. Generationem ejus , quis enarra.

Ifa.33. bit ? Lushej bi bilu cell Ivejt. veno. pest ftiinit

ali y ven maihen glaff zellu morje spravit , kakor popolnama od lete S. Skriunosti govorit. Vener saupam v tebe, zhifta Diviza S. Mati Syau Boskriga , Hzhi Ozhúta Nebelhiga , Ec

Na

[ocr errors][ocr errors]
« PrejšnjaNaprej »