Svetopisemska lastna imena / Biblical proper names: Fonetika, etimologija, prevajanje in transliteriranje / Phonetics etymology, translation and transliteration

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2007 - 263 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Vsebina
9
grščino in latinščino
19
Etymological Explanation of Proper Names in the Hebrew Bible
20
Svetem pismu in zgodovina njihovih oblik
21
Etymological Translation of Two Namings of
26
Etimološki prevod dveh poimenovanj
27
Etymological Translation of the Toponym Babel
32
Etimološki prevod toponima Babel
33
Transliteracija ali prevod imen ki označujejo podzemlje
119
The Monstrous Animals Behemoth and Leviathan
126
Pošastni živali Behemot in Leviatan
127
Razlogi za obstoj različnih oblik svetopisemskih lastnih imen
129
The Symbolic Name of Isaiahs Second Son
132
33
136
Etymological Translation of the Proper Names Moreh and Moriah
138
Etymological Translation of the Proper Name Shephelah
144

Etymological Translation or Explanation of the Personal Names
38
Etimološki prevod ali razlaga osebnih imen Moab in Ben
39
Etimološki prevod krajevnega imena Adonaj Jire
45
Etymological Translation of the Place Name Adonijireh
48
Etimološki prevod krajevnih imen Jegar Sahaduta Galed Micpa
53
Etymological Translation of the Place Names Peniel
56
Etimološki prevod krajevnih imen El Betel in Alon Bacut
59
Etymological Translation of the Toponym Abelmizrazim
62
Etimološki prevod krajevnih imen Mara Masa in Meriba
65
Etymological Translation of the Place Names Taberah
68
Etymological Translation of the Place Names Bochim Ramathlehi
74
Etimološki prevod krajevnih imen Bohim Ramat Lehi in En Kore
75
Etymological Translation of the Proper Names Baalperazim
80
Etimološki prevod lastnih imen Baal Peracim in Perec
81
Conclusion Concerning Folk Etymology in the Hebrew Bible
86
Sklepi glede ljudske etimologije v hebrejskem Svetem pismu
87
LUB and DAL in Relation to the Original to LXX and Vulgate
94
LUB in DAL v razmerju do izvirnika do LXX in Vulgate
95
General Conclusion
100
Splošni sklepi
101
Transliteration or Translation of Biblical Proper
108
Transliteracija ali prevajanje svetopisemskih
109
Transliteration or Translation of Terms Denoting the Underworld
118
General Conclusion
150
Transmission of Semitic Forms of Biblical Proper Names
158
III
159
34
178
5
186
Transliteration of Semitic Vowel Letters and Vowel Signs into Greek
190
45
192
Transliteration from HebrewAramaic and Greek into Latin
200
49
204
9
206
57
210
58
212
Reasons for the Existence of Variant Forms of Biblical Proper Names
218
62
220
68
234
69
236
74
240
78
246
Comparative Expositions of the Forms of Biblical Proper Names
248
10
256
84
259
Avtorske pravice

Druge izdaje - Prikaži vse

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki