Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2011 - 362 strani
Zbornik prinaša poglobljeno in teoretsko razdelano obravnavo reprezentacijskih funkcij širokega spektra družbenih, kulturnih, političnih / verbalnih, vizualnih in glasbenih praks v Sloveniji in v sorodnih družbah. Nastal je v prepričanju, da je premislek o pomenu in funkcijah družbenih reprezentacij nujno treba premakniti s področja medijskih študij, saj so bile reprezentacije do zdaj obravnavane predvsem v okviru medijskih praks in diskurzov. Upamo, da bo pričujoči izbor besedil pomembno prispeval k sodobni slovenski akademski razpravi o naravi družbenih praks in identitet ter o načinih, kako družbene prakse, tudi kadar niso eksplicitno povezane s politiko, zaradi svoje reprezentacijske narave pridobivajo politični pomen in s tem neposredno vplivajo na družbeni položaj posameznikov in skupin in na razdelitev družbene moči.
 

Vsebina

Politični diskurzi
22
kaj je nacija? Polemika med bolgarskimi učenjaki o rasi
59
Medijska podoba kmetijstva in kmeta v Sloveniji
76
Jezik in literatura
100
judje v slovenski književnosti
116
literarne reprezentacije narodnosti v sodobnem romanu
154
Spominska krajina
173
reprezentacije kamnite dediščine krasa v toku
200
lartpour lart
228
Zvoki in podobe
257
Youtube in vernakularne digitalizacije
279
o možnostih interpretacije
312
Fotografija v Prekmurju v prvi polovici 20 stoletja
333
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki