Glasba, politika, afekt: Novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. sep. 2015 - 192 strani

Ali gre pri petju partizanskih pesmi danes za čisti nostalgični eskapizem? Ali je zborovsko petje res preživeta glasbena dejavnost? Ali je skupinsko petje kot primer družbenosti glasbe v pravem pomenu besede še vedno zmožno družbene kritike? Zakaj se določene glasbene prakse štejejo kot bolj učinkoviti dejavniki mobilizacije estetske izkušnje v političnem boju? Kakšno (zvočno) moč ima glasba v globalnem neoliberalnem kapitalizmu? Knjiga Glasba, politika, afekt: novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji ponuja premislek o osrednjih vprašanjih, ki se nanašajo na politični potencial glasbe in zvoka v postjugoslovanski Sloveniji, zaznamovani z okoliščinami globalnega kapitalizma. Cilj knjige je premislek o vlogi glasbe in zvoka v politični mobilizaciji in participaciji, o potencialu glasbenih dejavnosti pri samoorganiziranju, o izzivih in potencialih tako imenovanih glasbenih kolektivitet ter o sklicevanju na glasbeno preteklost kot načinu političnega angažmaja. Knjiga izziva obstoječe diskurze o političnosti glasbe v postjugoslovanskem kontekstu ter dihotomije med političnim in nostalgičnim, komercialnim in angažiranim ter eskapističnim in emancipacijskim.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

The book Glasba, politika, afekt: novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji ('Music, Politics, Affect: New Lives of Partisan Songs in Slovenia') explores the potentialities of music in imagining alternatives and establishing alliances, which introduce new senses of belonging and solidarity in global neoliberal capitalism. It examines the reactualization of partisan songs in post-Yugoslav Slovenia with an emphasis on the collective spirit, its rebelliousness and emancipatory potential. In researching the “new lives" of partisan songs, the book focuses on the self-organized female choir Kombinat, an emblematic example of thinking about the partisan art in Slovenia today. Just a part of Kombinat repertoire, partisan songs are discursively, sonically, spatially, ideologically and symbolically reloaded, challenging thus the various boundaries in thinking about this legacy in Slovenian context. Using theoretical framework of affect theory, and particularly theories of music materialism and sonic affect, the book provides an alternative perspective to our understanding of political capacity of music. It addresses four main issues: the role of music and sound in political mobilization and participation, the potentials of musical alliances and musical self-organization and self-education, referencing musical past as a way of political engagement, and finally, revitalization and reactualization of socialist ideas and values in the current moment of global transition.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki