Historical and Cultural Perespectives on Slovenian Migrations: Jedini resnični radikalec slovenski

Sprednja platnica
Marjan Drnovšek
Založba ZRC, 2007 - 204 strani
Znanstvena monografija odraža pestrost teoretičnih in metodoloških pristopov kot časovno in prostorsko širino obravnav. Avtorji obravnavajo odnos države in cerkve do izseljenstva (M. Drnovšek) slovensko izseljevanje intelektualcev v slovanski svet kot atipični pojav (I. Gantar Godina), emigrantsko literaturo in njeno mesto v slovenskem slovstvu in odnos domovine do nje (J. Žitnik), likovno umetnost kot vir za raziskovanje migracijske izkušnje z vidika ohranjanja in spreminjanja identitete (K. Toplak), žensko izseljevanje in njihove vloge pri ohranjanju etnične identitete v priseljenskem okolju (M. Milharčič-Hladnik), vprašanja multikulturalizma v evropskih migracijskih procesih in hkrati kot element razpoznavnosti in identifikacijske drugačnosti v odnosih do priseljenske skupnosti (M. Lukšič Hacin).
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Druge izdaje - Prikaži vse

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki