Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji: Zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija v počastitev 500. obletnice rojstva Primoža Trubarja (Ljubljana, 5.–8. junij 2008)

Sprednja platnica

Zbornik se sooča s temeljnimi vprašanji (samo)razumevanja narodov, etničnih in jezikovnih skupnosti v daljši historični perspektivi, in sicer od konca srednjega veka pa do današnjega časa. Problemsko segajo prispevki tudi po reartikulaciji omenjenih tematskih polj, ki bistveno sooblikujejo našo vizijo prihodnosti. Mednarodni simpozij je bil zamišljen kot srečanje in dopolnjevanje spoznanj ter izkušenj številnih avtorjev različnih humanističnih in družboslovnih ved.

S svojimi prispevki v zborniku sodelujejo Igor Grdina, France Bernik, Janko Kos, Emidio Campi, Jan Andrea Bernhard, Erich Bryner, Marko Kerševan, Jonatan Vinkler, Kozma Ahačič, Miroslav Hroch, Peter Zajac, Oto Luthar, Wolf Moskovich, Heidemarie Uhl, András Gerő, Roman Holec, Rudolf Chmel, Stane Granda, Michal Stehlík, Marta Verginella, Kornelijus Platelis, Andrej Rozman, Tatjana Čepelevska in Nadežda N. Starikova.


 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Izbrane strani

Vsebina

Predgovor
7
France Bernik Primož Trubar in identiteta Slovencev
21
Janko Kos Slovenstvo kot vprašanje istovetnosti in razlike
29
Emidio Campi The Reformation in Croatia and Slovenia
39
JanAndrea Bernhard Die Bedeutung der Magnatenhöfe für
53
Erich Bryner Theologische Motive in der Bibelübersetzungsarbeit von Primus Truber
73
Marko Kerševan Cerkev Božja slovenskega jezika vloga jezika v
83
Jonatan Vinkler Primož Trubar in nepravoverne smeri reformacije v
99
Miroslav Hroch Die Nation als ein europäisches Phänomen im Zeitalter
123
Peter Zajac Dlhé slovenské devätnáste storočie
131
Oto Luthar Kulture razlikovanja in koncepti pripadanja Spreminjajoče
139
Wolf Moskovich Regional Identity Dominant Languages and Pluralism
149
die generation of memory
159
András Gerő Some Aspects of Hungarian National Identity
167
Roman Holec Konflikte zwischen Sprache Konfessionalität und Identität
179
Rudolf Chmel Slovenský príbeh alebo ako Ľudovít Štúrvytvoril národ
195

Kozma Ahačič Nekaj vidikov umeščanja slovenščine v evropski jezikovni
109

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki