Zoisova literarna republika: Vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2010 - 341 strani
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Uporabnikova ocena - Označi kot neprimerno

http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/luka-vidmar-o-pismih-ki-so-oblikovala-evropo.html

Vsebina

Predgovor
7
Uvod
9
Žiga Zois in njegova korespondenca
15
Mesto Zoisove korespondence v zgodovini in zvrsti pisma 29 Zgodovina pisma
29
Zgodovinska opredelitev Zoisove korespondence
43
Antična epistolografija
44
Horacijeve epistole
46
Humanistično novolatinsko pismo
55
Velika pratika slovnica in slovar
187
Karantanska in panonska teorija
197
Reforma slovanske latinice
204
Mreža slovanskih preroditeljev
215
Josef Valentin Zlobický
216
JosefDobrovský
220
JózefMaksymilian Ossoliński
232
Francesco Maria Appendini
237

Baročno plemiško pismo
58
Razsvetljensko zaupno pismo
64
Teorija pisma
75
Zvrstna opredelitev Zoisove korespondence 85 Realna zasebna pisma
85
Elementifiktivnosti
88
Elementijavnega pisma
90
Elementi literarnosti 129 Vloga Zoisove korespondence v narodnih prerodih Slovencev
96
in Slovanov
129
Koncept preroda
134
Organizacija preroda 143 Anton Tomaž Linhart
143
Valentin Vodnik
145
Jernej Kopitar
154
Jakob Zupan
164
Matevž Ravnikar in Franc Metelko Janez Anton Zupančič
168
JožefKalasanc Erberg
174
Janez Nepomuk Primic
177
Pesništvo
182
Maksimilijan Vrhovac
243
Dositej Obradović
246
Pavle Solarić
248
Vuk StefanovićKaradžić
250
Politika
255
Politično pomembna poznanstva
257
Politični komentarji
262
Jezikovna politika v Ilirskih provincah
271
Ustanovitev Ilirskega kraljestva
276
Sklep
297
Politični pomen 301 Viri
301
Literatura
303
Kazalo zgodovinskih oseb
323
Kazalo avtorjev
333
Summary
337
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki