Cave Rocky Relief and its Speleogenetical Significance

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 1995 - 128 strani
Dejavniki, ki oblikujejo kraško podzemlje, zapuščajo sledi tudi na skalnem obodu kraških votlin. Nastajajo skalne oblike, ki jih povezujemo v skalni relief. Ta je pogosto pomembna sled oblikovanja in razvoja kraških votlin. V knjigi (Jamski skalni relief in njegov speleogenetski pomen) so strnjena proučevanja o nastanku in razvoju najbolj značilnih jamskih skalnih oblik. Predstavljen je skalni relief kot sled načina oblikovanja rovov v različnih hidroloških pogojih ter njegov speleogenetski pomen v razvojno raznovrstnih jamah. Delo tudi na novo ovrednoti speleogenetski pomen skalnega reliefa v izbranih predelih slovenskega krasa. Celotno besedilo je objavljeno v angleškem jeziku, na koncu knjige je dodan obsežen slovenski povzetek.
 

Vsebina

Del 1
25
Del 2
34
Del 3
44
Del 4
55
Del 5
57
Del 6
63
Del 7
72
Del 8
81
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki