Slavistična revija, Količina 37

Sprednja platnica
Slavistično društvo v Ljubljani, Inštitut za slovenski jezik, Inštitut za literaturo, 1989

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

HORACE G LUNT Common Slovene and Common Slavic
9
WILLEM VERMEER Traces of an early Romance isogloss in Western Balkan Slavic
17
FREDERIC KORTLANDT The accentuation of neuter nouns in Slovene and West
33
JADRANKA GVOZDANOVIĆ O akcentu i vokalskom kvalitetu u Brižinskim spomeni
44
CLAUDE VINCENOT Laccentuation Slave étude diachronique
53
ZUZANNA TOPOLIŃSKA O pewnej osobliwej słoweńskej konstrukcji prowerbalnej
97
STJEPAN BABIĆ Upotreba instrumentala u slovenskom i hrvatskom književnom jeziku
103
GERHARD NEWEKLOWSKY Raba podrednih veznikov v Trubarjevem Pismu Rimlja
111
MARTINA OROŽEN Govorno in knjižno besedišče v Megiserjevem slovarju 1744
121
ALENKA ŠivicDular Južnoslovansko gatati ają vedeževati
151
Pavel Zdovc O besedotvornih variantah imen za prebivalce krajev na zamejskem
159
ADA VIDOVIĆMUHA Zgradba neglagolskih tvorjenk v Vorenčevem slovarju
189
Boris Markov O prislovih z orodniškim obrazilom v sodobnih slovanskih jezikih
201
WILLIAM W DERBYSHIRE Remarks on new homomorphs and homoforms in modern
213
LENČEK Notes on the evolution patterns of the Common Slavic g y
219
His description of
383

Druge izdaje - Prikaži vse

Bibliografski podatki