Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970

Sprednja platnica
Andrej Pleterski, Mateja Belak, Benjamin Štular
Založba ZRC, 1. sep. 2016 - 296 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

Arheološka izkopavanja grobišča Župna cerkev v Kranju so se začela leta 1953 in so z manjšmi in večjimi razmiki potekala do leta 2013. Raziskano grobišče tako po trenutnih podatkih obsega 2.936 grobov, Gorenjski muzej v Kranju pa ima inventariziranih 3.263 predmetov iz tega grobišča.

Namen monografije je objava grobov, ki jih je Andrej Valič, kustos Gorenjskega muzeja Kranj, izkopal med letoma 1964 in 1970. Podatke črpa iz vseh dosegljivih virov (terenska dokumentacija, predmeti, fototeka, inventarna knjiga, kasnejši zaznamki izkopavalca, analize okostij ipd).

Načrt grobov, ki je nastajal ob študiju gradiva, prvič združuje vse doslej izkopane grobove na grobišču Župna cerkev v Kranju. Zaradi obsežnosti grobišča in velike gostote pokopov na nekaterih delih je namesto običajne enodelne priloge prikazan po posameznih kvadrantih.

Začetni del knjige je spremna študija o naravi predstavljenih podatkov, prav tako pa so v kataloškem delu sprotni komentarji vseh morebitnih nenavadnosti in neskladnosti.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

The archaeological excavations of the Župna cerkev cemetery in Kranj began in 1953 and were completed in 2013. The explored cemetery consists of 2,936 graves and the Museum of Gorenjska (Gorenjski muzej) in Kranj has inventoried 3,263 items from this cemetery.

The purpose of the monograph is the publication of the graves excavated between 1964 and 1970 by Andrej Valič, curator at the Museum of Gorenjska. Data are drawn from all available sources (field documentation, artefacts, photographs, inventory books, analysis of skeletons, etc.).

The plan of the graves, which took shape while studying the material, for the first time combines all the previously excavated graves of the Župna cerkev cemetery in Kranj. Because of the size of the cemetery and the high density of burials in some parts, the quadrants are shown by individual pages instead of the usual one-piece insert.

The first part of the book is a study on the nature of the data presented, while the catalogue in addition to the usual data contains also comments on all potential oddities and inconsistencies.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Grobovi in predmeti 1964
29
Grobovi in predmeti 1965
45
Grobovi in predmeti 1966
129
Grobovi in predmeti 1969
133
Grobovi in predmeti 1970
221
Načrt grobišča
273
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki