Slavistična revija, Količina 41

Sprednja platnica
Slavistično društvo v Ljubljani, Inštitut za slovenski jezik, Inštitut za literaturo, 1993

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

LITERARNE VEDE
5
France BERNIK Književnost slovenske moderne v evropskem kontekstu
17
Franc ZADRAVEC Recepcija vzhodno in zahodnoslovanskih literatur
25
Jože POGAČNIK Pojem književne tradicije v znanosti o književnosti
67
Igor GRDINA Začetki slovenske književnosti med protestantsko in katoliško
77
JEZIKOSLOVJE
131
Martina OROŽEN Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča
143
Ada VIDOVIČMUHA Glagolske sestavljenke njihova skladenjska podstava
161
Zinka ZORKO Daljšanje akuta v severovzhodnih slovenskih narečjih
193
Aleksandra DERGANC Spremembe nekaterih dvojinskih oblik in zvez
211
KAZALO
405
RAZPRAVE
413
CONTENTS
417
STUDIES
486
LITERARY SCIENCES
rokitje

Druge izdaje - Prikaži vse

Bibliografski podatki