Haloško petje na tretko

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. mar. 2017 - 84 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

Način petja na tretko je znan v različnih delih slovenskega etničnega prostora, vendar pa ta izdaja temelji na gradivu, ki je bilo posneto v Halozah. V prvem delu monografije avtorji Lojzka Merc, Mirko Ramovš in Jasna Vidakovič posredujejo spomine na svoja prva srečanja s petjem na tretko v Halozah. Urša Šivic ta način petja opredeli z etnomuzikološkega vidika, predstavitev pa dopolni z notnimi primeri. Drugi del monografije predstavlja pesmarica s transkripcijami pesmi, zapetih v načinu na tretko. Omenjeno transkribirano gradivo dopolnjuje zgoščenka z istim naslovom, ki strokovnim besedilom in objavljenim pesmim dodaja zvočno plat.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

The multipart singing style na tretko is known in different parts of Slovenian ethic territory however this publication is based on the songs that were recorded in Haloze, Styria. In the first part of the monograph Lojzka Merc, Mirko Ramovš and Jasna Vidakovič describe their first encounters with the singing na tretko in Haloze. Urša Šivic defines this singing style from the ethnomusicological point of view on the basis of musical examples. In the second part of the monograph transcriptions of songs performed in the singing style na tretko are published. The transcribed song material is supplemented with the CD Haloško petje na tretko / Na tretko – the Traditional Multipart Singing of Haloze.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Uvodna beseda
7
Moje prvo srečanje s petjem na tretko
9
Moja srečanja shaloškim petjem
11
Moji spomini na haloško petje na tretko
15
Etnomuzikološki pogled na haloško petje na tretko
17
Pesmarica
31
Deklica vogradi rožce sadi
32
Dober večer oj kristjani
34
Odplula odplula je barčica moja
52
Po gorci Jezus hodil
54
Po jezeru bliz Triglava
56
Pozimi poleti sem hodil k dekleti
58
Preljubiti ženin
60
Ptičke je vprašala
62
Sem šel sem šel čez gmajnico
64
Snočkaj sem no pošto dobil
66

Eno drevce mi je zraslo
36
Jaz hodil sem po vrtecu
38
Jaz pa v gorico grem
40
Ko sem te prvič zagledal
42
Ko zjutraj si vstanem
44
Lansko leto sem se ženil
46
Marija z Ogrskega gre
48
Medžimursko ravno polje
50
Šla bom na goro visoko
68
To je veselje Štajerca
70
Travniki so že zeleni
72
jesenski noči jaz ne morem spati
74
Visela je jabolka rudeča
76
Voda mi teče in šumlja
78
Podatki o zvočnih posnetkih
81
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki